Administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund. Foto: Helge Martin Markussen.

- Ingen overraskelser for sjøfolka, og det er godt nytt

Statsbudsjettet: Mandag ble Statsbudsjettet lagt frem, og det viser få endringer foruten noen få positive overraskelser. Den kanskje viktigste posten på budsjettet for norske sjøfolk, nettolønnsordningen, ble videreført, skriver Norsk Sjøoffisersforbund.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Det er gledelig å se at regjeringen ikke kutter i nettolønnsordningen, men vi skulle gjerne sett at de benyttet sjansen til å utvide den for et presset offshoremarked. Her sliter fremdeles sjøfolka og rederiene etter offshorekrisen. Vi kan allikevel ikke være misfornøyd så lenge rammevilkårene fortsatt er stabile, noe som er essensielt både for norske sjøfolk og for rederiene, sier administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund Hans Sande i en pressemelding. 

Digitalisering og utdanning i maritim næring

I revidert nasjonalbudsjett avsatte regjeringen 15 millioner kroner til en satsing på digital kompetanse, men denne blir ikke videreført i 2020. Det er allikevel grunn til å tro at dette vil endres neste år, da Markom2020 prosjektet går ut, og signalene i budsjettet viser at man ønsker å erstatte dette med et digitaliseringsprosjekt.

Norsk Sjøoffisersforbund, i samarbeid med Norges Rederiforbund, har gjennom prosjektet «Maritim kompetanse i en digital fremtid» jobbet for å vise behovet for økt digital kompetanse for norske sjøfolk, og regjeringen viser at de tar dette seriøst. 

- Vi har opplevd at regjeringen er veldig interessert i dette prosjektet og det er gledelig å se at de følger opp med lovnader i budsjettet. Norske sjøfolk kan vanskelig konkurrere på pris fremover, men om vi opprettholder vår verdensledende kompetanse vil det alltid være behov for oss på de syv hav, sier Sande i en kommentar.

Grønn skipsfart

Regjeringen følger opp handlingsplanen for grønn skipsfart med å gjeninnføre incentivordningen for godoverføring fra land til sjø med 50 millioner kroner og øke den generelle bevilgningen med 100 millioner. Det kom som en skuffende overraskelse på mange da denne ble helt fjernet på revidert nasjonalbudsjett, men regjeringen har nå altså gjeninnført den. 

- Godoverføring til sjøs er viktig, både for miljøet og sjøfolka, men med tanke på kritikken fra Riksrevisjonen hadde vi håpet på en større pott en det som kom frem i budsjettet, sier Sande.

Redning og beredskap satses på

Redningsselskapet får 106 millioner på budsjettet, en liten oppgang fra i fjor. Videre så har regjeringen tatt til seg fokuset på beredskap både langs kysten og i nordområdene. På Svalbard får M/S Polarsyssel 5 millioner ekstra, og 1,5 millioner blir gitt til nordlandsnoden som et ledd i Sarex prosjektet som Norsk Sjøoffisersforbund deltar i. 

- Det ser ut til at regjeringen skjønner at trygghet på sjøen er viktig både for sjøfolk og de tusenvis av nordmenn som bruker sjøen til glede året rundt. Redningsselskapet er viktig for nordmenn flest, og det er godt at de får det de trenger for å opprettholde sin gode innsats, avslutter Sande.