- Det som er lagt fram i dag kommer ikke til å kutte nok utslipp i sjøfarten til 2030

I en pressemelding skriver Zero Emission Resource Organisation at Regjeringen foreslår flere viktige utredninger for sjøtransporten i NTP.

De vil mellom annet utrede om havner selv kan stille krav til at skip må gå på el, lav- eller nullutslippsdrivstoff for å få legge til og bruke havnene.

– Dette kan bli en potensiell gamechanger for klimakutt i sjøfarten. Det kan bli viktig både for teknologiutviklingen og for å kutte utslipp raskere i byer og havner langs hele norskekysten, sier Elise Caspersen, fagansvarlig for maritimt i ZERO.

De peker på at regjeringen vil utrede om det bør stilles krav til utslippsfri drift av havner, samt strengere miljøkrav til Kystruten.

– Det er riktig og viktig, men utredninger kutter ikke utslipp. Vi skulle ønske regjeringen hadde kommet lenger i dette arbeidet. Det som er lagt fram i dag kommer ikke til å kutte nok utslipp i sjøfarten til 2030.

- For å kunne stille slike krav, må vi også ha nok fornybart drivstoff tilgjengelig for skipsfarten. 

Dette vil aktualiseres behovet for tydelige retningslinjer og virkemidler for infrastruktur, land- og ladestrøm og de andre nullutslippsdrivstoffene, hevder de. 

– Dette er dessverre ikke tilstrekkelig adressert i denne NTP-en. Vi venter fortsatt på at stortingsvedtaket om en nasjonal plan for å gjøre land- og ladestrøm, hydrogen, ammoniakk og andre grønne drivstoff tilgjengelig for transportsektoren, og registrerer dette som en tapt mulighet for det som ville vært en stort steg mot utslippsfri sjøfart.