MS «Røst».

Styrket bemanning på MS «Røst»

Norsk Sjøoffiserforbund klagde og fikk medhold.

Publisert

Spørsmålet om bemanning har vært reist flere ganger for MS «Røst». Nå har Sjøfartsdirektoratet besluttet å omgjøre vedtak om sikkerhetsbemanning på «Røst».

- Det er gledelig at Sjøfartsdirektoratet gav oss medhold i denne klagesaken, skriver viseadministrerende direktør i Norsk Sjøoffiserforbund, Hilde Flåten, på Norsk Sjøoffiserforbunds Facebook-side.

- Vi ser med uro på det våre medlemmer opplever som et konstant press på bemanningen om bord på ferger og hurtigbåter. Vi ser dessverre at kapteinens faglige råd i manges saker ikke tas til følge og at sikkerhetsbemanningen reduseres. Vi mener at hensynet til blant annet HMS bør vektes bedre i bemanningssaker, legger Flåten til.

Sikkerhetsbemanningen om bord på «Røst» omgjøres nå til å omfatte en fører (D3 (II/2,3)), en overstyrmann (D3 (II/2,3)), en maskinsjef (M1 (III/2)), en førstemaskinist (M2 (III/2)) som kan sløyfes når det praktiseres skiftordning, to matroser (II/5) der én matros kan sløyfes når det praktiseres skiftordning, samt to lettmatroser (II/4) der også en lettmatros kan sløyfes når det praktiseres skiftordning.