Illustrasjonsfoto: Pixabay

Zero: Farten må opp

Handlingsplan for grønn skipsfart som regjeringen legger frem torsdag går i riktig retning, men har ikke rask nok fart mot regjeringens mål om å halvere utslippene fra maritim sektor innen 2030. Det mener miljøstiftelsen Zero.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Å halvere utslippene fra maritim sektor innen 2030 er et av regjeringen Solbergs mest konkrete klimamål. Da burde denne handlingsplanen vært tydeligere. Ofte tar det lang tid å få frem nye utslippsfrie fartøy innen ulike kategorier, så vi har dårlig tid, sier Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO i en pressemelding.

- Jeg tar for gitt at fylkeskommunene nå trygt kan inngå langsiktige kontrakter for lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåter og ferger, når regjeringen sier de vil komme med en støtteordning. Å fullføre det grønne skiftet for ferger og hurtigbåter må til, når ambisjonen er å halvere utslippene fra maritim sektor, sier Marius Holm.

Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.

- Krav om lav- og nullutslippsløsninger til fartøy i petroleums- og oppdrettsnæringen må komme raskt på plass. Dette er fartøy som samlet står for store utslipp, til sammen 1,4 millioner tonn CO2 av Norges årlige utslipp på 53 millioner tonn CO2. Nullutslippsløsninger her er et naturlig neste skritt etter at bilfergene og hurtigbåtene er elektrifisert, så her må Regjeringen handle raskt, sier Marius Holm.