Regjeringen ønsker "Nye grep i alle fartøyskategorier. Her presenterer statssekretær Atle Hamar handlingsplanen. Foto: Gustav Erik Blaalid

Godt fornøyd med Regjeringens handlingsplan

Grønt Skipsfartsprogram mener Regjeringen fortjener mye ros for den nye handlingsplanen for grønn skipsfart og for å ha lyttet til mange av rådene fra næringen. Men hvis Norge skal nå målet om å halvere utslippene fra innenriks skipsfart og fiske innen 2030, må vekten legges på handling fremfor plan, og det kjapt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Narve Mjøs er programdirektør for Grønt skipsfartsprogram. Foto: Damir Cvetojevic

20. juni lanserte Regjeringen sin handlingsplan for grønn skipsfart med innspill fra berørte interesseorganisasjoner fra den maritime næringen, bedrifter, havner og miljøorganisasjoner, skriver Grønt skipsfartsprogram i en melding.

Grønt Skipsfartsprogram gleder seg over at Regjeringen har forstått at det er et stort potensial for næringsutvikling, verdiskaping, eksport og norske arbeidsplasser ved å satse grønt, at ulike skipssegmenter må håndteres forskjellig med ulike grønne løsninger og at strenge, smarte krav vil styrke norsk konkurransekraft i et voksende internasjonalt marked.

Av de mest konkrete tiltakene i planen, mener Grønt Skipsfartsprogram følgende vil ha størst betydning for å lykkes:

• krav om null- og lavutslipp i kommende anbudsrunder på ferger og hurtigbåter

• dialog med relevante næringsaktører for etableringen av en intensjonsavtale om miljøvennlig flåtefornyelse for lasteskip

• vurdere innføring av krav om null- og lavutslippsløsninger for nye driftsfartøy relatert til petroleumsproduksjon og servicefartøy i havbruksnæringen

• krav om nullutslippstransport i leveranser til det offentlige der det ligger til rette for det

• å sette hydrogen, biogass og autonomi i fokus

• å videreføre bruk av omstillingsbarometre

Grønt Skipsfartsprogram

Grønt Skipsfartsprogram er et samarbeid mellom private og offentlige aktører med mål om at Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

Programmet ble startet i 2015 og er først i verden med å sette igang pilotprosjekter for å teste ut null- og lavutslippsløsninger innenfor ulike skipssegmenter og teknologier.

Mer om programmet og medlemmene her: www.dnvgl.no/maritime/gront-skipsfartsprogram. 

 

Alle disse tiltakene må iverksettes dersom det svært ambisiøse politiske målet om halvering av utslippene fra innenriks skipsfart innen 2030 skal nås.

«Det er kort tid til 2030 - nå må vi gjøre det som er nødvendig, og det må skje raskt,» sier Narve Mjøs, Programdirektør for Grønt Skipsfartsprogram.