Otto Olsen AS har installert 4000 solcellepaneler på taket på deres anlegg på Skedsmokorset.

Otto Olsen sikter mot å bli CO2-nøytrale

I 2023 kan Otto Olsen erklære seg som en bærekraftig bidragsyter til det grønne skiftet.

Med over 4000 nyinstallerte solcellepaneler på taket vil produksjonsselskapet hvert år spare miljøet for CO2-utslipp tilsvarende omtrent 1.400.000 kWh. Me det kan bedriften skilte med en reduksjon på nesten 5500 kilo CO2 per år.

– Dette vil både sikre oss mer forutsigbare strømkostnader til eget forbruk, men er også en miljøbesparelse av betydning, sier Otto Olsens daglige leder, Kjetil Høgbakken.

Otto Olsen leverer tekniske produkter og sammensatte løsninger til industri og handel og maritim næring.

Bærekraft i praksis

Bærekraftsansvarlig Anders Vieth Rør hos Solcellespesialisten AS sier Otto Olsen har gjort et både viktig og riktig valg.

Han mener prosjektet er et godt eksempel på bærekraft i praksis, og oppfordrer selskaper som sitter på store næringseiendommer til å være med på å medvirke til det grønne skiftet.

– For Otto Olsen vil solcellepanelene være utslippsfrie etter 0,5–1,5 år i produksjon, for deretter utelukkende å produsere fornybar energi i hele 30 år.

Vieth Rør forklarer videre at solcelleanlegget vil gi mer forutsigbare strømkostnader. I sommerhalvåret vil anlegget produsere mer enn bedriftens faktiske behov og bedriften vil først benytte sin egenproduserte solstrøm, for deretter å få økte inntekter av at overskuddsstrøm selges. I vinterhalvåret vil behovet være større og strøm må kjøpes tilbake. Med året sett under ett vil Otto Olsen bli en nettoprodusent av strøm på 300 000-400 000 kWh.

Et grønnere fotavtrykk

Fremtiden krever stadig omstilling og hos Otto Olsen er målet om å bli CO2-nøytrale en del av en langsiktig satsing med flere pågående prosjekter som skal hjelpe dem på vei.

– Nyinvesteringen på taket er et viktig element. Solkraft er en ren, lett tilgjengelig og utømmelig energikilde. Vi er hele tiden på utkikk etter nye muligheter for å oppnå et enda grønnere fotavtrykk, og ambisjonene er høye fremover, forsikrer salgs- og markedssjef Michael Mørum.

Selskapet har også gjort en gjennomgang av hele sitt energiforbruk og gjennomført flere tiltak for å redusere forbruket. Effekten av disse tiltakene er antatt å redusere bedriftens forbruk med 10-20%.

– Med en bygningsmasse på nesten 19 000 m2 som rommer kontorer, lager og produksjonsområder er potensialet for reduksjon av strømforbruket stort, avslutter salgs- og markedssjefen.