Karin Gjerløw Høidahl, seksjonsleder for kompetanse, rekruttering og utdanning i Norges Rederiforbund og ansvarlig for Maritim Karriere-kampanjen.

Vind i seilene for maritime yrkesfag: - Fint å se at kvinneandelen øker

Nasjonale søkertall for videregående opplæring er offentliggjort.

Publisert Sist oppdatert

Maritime utdanninger er i vinden, og at flere har fattet interesse for en maritim karriere. For i år har 1976 ungdommer i Norge søkt maritim utdanning. 

Sammenlignet med 2023, er det en økning på nesten ni prosent, skriver Maritim Karriere i en pressemelding. 

– Dette er gode tall, og noe vi er veldig glade for å se. Maritim næring er i vekst og skal gjennom en stor omstilling i årene framover, og da trenger vi kloke hoder og dyktige hender, sier Karin Gjerløw Høidahl, seksjonsleder for kompetanse, rekruttering og utdanning i Norges Rederiforbund og ansvarlig for Maritim Karriere-kampanjen. 

I år har 1976 ungdommer søkt maritme utdanninger.

Økningen blant antall kvinner som søker seg inn i næringen er på 18 prosent sammenlignet med fjoråret. 

Fra 2022 har kvinnelige søkere økt med hele 46 prosent.

– Vi synes spesielt det er fint å se at kvinneandelen øker år for år. Dette er noe vi har jobbet målrettet med, for vi trenger både flere kvinner og mer mangfold i næringen, sier Høidal. 

Rederiforbundet og Maritimt Forum har sammen opprettet rekrutteringskampanjen Maritim Karriere hvor de er opptatt av å formidle at dette er en næring som passer for alle.

– Vi ønsker å vise fram at en maritim karriere gir mange spennende muligheter. Vi vet at rollemodeller inspirerer, derfor har vi i flere år hatt maritime ambassadører som formidler hvordan det er å jobbe på havet. Det er viktig for oss at det er unge, som allerede står i en maritim hverdag som forteller historiene, sier Høidahl.

Nasjonale søkertall fra Utdanningsdirektoratet:

Fag Søkertall 2022 Søkertall 2023 Søkertall 2024
TPMAR2 - Maritime fag765894991
"TPMOM3 - Motormannfaget +
TMSMK3 - Skipsmotormekanikerfaget"258278261
TPMTS3 - Matrosfaget360363400
ELMEL3 - Maritim elektrikerfaget vg3 i skole197211244
ELMEL4 - Maritim elektrikerfaget vg3 i bedrift757180
Totalt165518171976

Til ungdommer som har valgt andre studieretninger, men som kjenner at det frister med et liv på havet, har Høidahl en oppfordring:

– Det er ikke for sent å velge en maritim karriere. Hvis du går på videregående, er det mulig å gjøre omvalg. Eller så er det mulig å søke seg inn på maritime studieretninger i høyere utdanning. Det er veldig mange muligheter for de som vil jobbe maritimt, sier Høidahl.