Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (SP)

Kystvakten får nye helikoptre

– Regjeringen har besluttet å kjøpe nye maritime helikoptre. Første leveranse vil være på plass allerede i 2025. Dette vil styrke nasjonal kontroll, Forsvarets beredskap og tilstedeværelse i nordområdene, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Innvesteringen koster 12 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har valgt amerikanske Seahawk som ny, maritim helikopterkapasitet. De nye helikoptrene erstatter NH90 som ble satt på bakken i juni i fjor. – I dagens sikkerhetssituasjon har vi satt mye inn på å få på plass en rask løsning på helikoptersituasjonen. Seahawk er samme type helikopter som brukes av nære allierte og består av utprøvd teknologi, sier Gram.

Helikoptrene skal i første omgang brukes til Kystvakten, men de vil også være klargjorte for utstyr til anti-ubåt-operasjoner.

– Maritim helikopterkapasitet gir Kystvakten bedre evne til å sikre nasjonal kontroll, til myndighetsutøvelse og til søk og redning til sjøs, sier Gram.

Samarbeid med Danmark

Danmark har operert Seahawk siden 2016. For å sikre og beholde den viktige helikopterkompetansen hos mannskapene ved Bardufoss vil Luftforsvaret sende personell til Danmark nå i forkant, for å opparbeide teknisk og operativ kompetanse om maritime helikopteroperasjoner på Seahawk.

– Gjennom dette konkrete eksempelet på nordisk forsvarssamarbeid får vi erfaringer fra Danmark før innfasing i Norge. Det vil bidra til at vi raskere kan få full operativ evne når vi mottar våre helikoptre, sier Gram.

I forsvarssektoren har det vært tett dialog med amerikanske myndigheter for å finne løsninger for en norsk maritim helikopterkapasitet så raskt som mulig. Norge får først mulighet til anskaffelse av inntil tre nye helikopter som var tiltenkt US Navy. Første leveranse av MH-60R Seahawk vil være på plass fra sommeren 2025. Fremtidig base for Seahawk vil være på Bardufoss.

Totalt kjøper Norge seks helikoptre, som skal leveres i perioden 2025 til 2027. Leveransetider forutsetter at Norge inngår avtale med amerikanske myndigheter sommeren 2023. Kontraktsinngåelsen krever at Stortinget godkjenner prosjektet. Valget av maritim helikopterkapasitet inngår som en del av investeringsproposisjonen som vil bli fremmet for Stortinget i løpet av vårsesjonen.

Anskaffelsen er basert på forsvarssjefens råd og har en forventet kostnadsramme på om lag 12 milliarder kroner.