Kyrre Haugen er ny sjef for marinen.

Kyrre Haugen er ny sjef for Marinen

Kommandør Kyrre Haugen ble fredag utnevnt i statsråd til flaggkommandør i Sjøforsvaret, og blir beordret i stillingen som sjef for Marinen.

Sjef Sjøforsvaret, Oliver Berdal, ser frem til å jobbe tett med Kyrre Haugen i den videre utviklingen av Sjøforsvaret.

– Han er en svært dyktig offiser med høy arbeidskapasitet. Kyrre Haugen har solid operativ erfaring og er god på ledelse av operasjoner og komplekse prosesser.

Oliver Berdal på helikopterdekket til det nye fartøyet KV Jan Mayen

– Haugen har sittet sentralt i arbeidet med både Forsvarssjefens fagmilitære råd og ny langtidsplan for forsvarssektoren. Dette vil komme godt med i den krevende og viktige tiden Sjøforsvaret nå går inn i, med en omfattende fornyelse av flåten, sier Berdal.

Lang operativ erfaring

Haugen har sin operative erfaring fra MTB-våpenet i Marinen og har blant annet tjenestegjort som skipsoffiser, nestkommanderende, skipssjef, divisjonssjef og operasjonsoffiser.

Han har i tillegg vært skvadronsjef ved 22. MTB-skvadron, sjef for Taktikksenteret ved KNM Tordenskjold og sjef for planavdelingen i både Marinestaben og Sjøforsvarsstaben. I tillegg har han tjenestegjort i Forsvarsstaben. Kyrre Haugen har siden 2021 vært seksjonsleder i Forsvarsdepartementet.

– Jeg er veldig glad i dag, og jeg er takknemlig for tilliten og ydmyk over oppgaven jeg har fått. Det er gjort svært mye godt arbeid i Marinen de siste årene, spesielt innen sikkerhetsområdet. Dette arbeidet vil jeg videreføre, sier Haugen.

Erfaren marinesjef

Han trekker frem at Stortinget gjennom vedtaket om ny langtidsplan for Forsvaret har lagt opp til en omfattende styrking av Norges maritime evne.

– For å lykkes med dette, er personellet i Marinen avgjørende for å kunne øke vår operative evne. Personell, kompetanse, utvikling og innovasjon blir derfor sentralt for meg som ny sjef for Marinen, sier den nye marinesjefen.

Kommandør Haugen har deltatt i internasjonale operasjoner med MTB i Middelhavet, og han var Deputy Director i Combined Maritime Forces i Bahrain til støtte for NATO-operasjonen Ocean Shield i 2013. Haugen har høyere utdanning fra Forsvarets stabsskole i 2009 og Sjefskurset ved Forsvarets høgskole i 2014.

Kyrre Haugen overtar jobben som sjef for Marinen etter Trond Gimmingsrud, som i september starter på studier ved Royal College of Defence Studies i London, etter å ha vært sjef Marinen i nesten fire år.