USS «Gerald R. Ford».

Verdens største krigsskip besøker Oslo

Onsdag seiler verdens største krigsskip, USS «Gerald R. Ford», inn Oslofjorden for å besøke Oslo. Det opprettes militært forbudsområde rundt fartøyet og ved mottaksområdet.

Publisert

Hangarskipsgruppens besøk og tilstedeværelse gir Forsvaret en unik mulighet til å videreutvikle samarbeidet og jobbe tettere sammen med vår viktigste allierte, USA. Det er planlagt flere øvelser med blant annet Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, og Forsvarets spesialstyrker.

- Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke på det nåværende tidspunkt gi detaljer på når hangarskipet ankommer, hvor det skal ligge, eller hvor lenge det blir værende, skriver Forsvaret.

Restriksjoner og forbudsområder

Ved inn- og utseiling i Oslofjorden vil militære fartøy og vakter sørge for sikkerheten, og sikre at ingen nærmer seg hangarskipet. Det opprettes militært forbudsområder. Dette for å ivareta både hangarskipet og publikums sikkerhet.

  • Båtførere skal holde seg 500 meter unna hangarskipet ved inn- og utseiling.
  • Der det ikke er mulig å holde 500 meter avstand skal publikum ikke oppholde seg mellom hangarskipet og de eskorterende fartøyene og båtene.
  • Ved ankring er avstanden 1000 meter til hangarskipet.
  • Forbudsområder i luften er opp til 3000 fots høyde.
  • Forbudsområde ved Søndre Akershuskaia er tydelig merket.

- Forsvaret vil håndheve forbudsområdene. Militære vakter vil bortvise uvedkommende. Overtredelser vil bli anmeldt til politiet.

Det vil i forbindelse med besøket være flere tusen amerikanske soldater som oppholder seg i Oslo.

Siden dette er et reaktordrevet fartøy, har Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) deltatt i forberedelsene til besøket sammen med Forsvaret og andre relevante beredskapsaktører.