Bestiller sitt tiende hybride tankskip 

Kongsberg Maritime har sikret seg en ny kontrakt for å designe og utstyre et hybrid kjemikalietankskip for den danske operatøren Terntank. 

Det går frem i en pressemelding fra Kongsberg. Videre skriver de at ved bruk av ny teknologi vil de nye Terntank-skipene redusere sine karbonutslipp. 

Skipene vil ha vind-assistert fremdrift på de siste fire skipene som er bestilt, og denne teknologien alene kan redusere utslipp med opptil 19 prosent. De nye skipene vil ha en energieffektivitets-grad nær 40 prosent under 2025 fase 3-kravene, hevder de. 

Hybridtankskipene på 15.000 dwt kan seile på diesel, biodrivstoff eller metanol, og har vind-assistert fremdrift, samt Terntanks egen batteridrevne Hybrid Solution®.

Skipene vil ha Promas propulsjons system med flap ror, som gir drivstoffkutt på mer enn 6 prosent sammenlignet med alternative systemer. Utstyrspakken inkluderer også tunnelthruster med M-con thruster kontrollsystem, K-Chief integrert automasjons-system, AutoChief fremdrifts-kontrollsystem og dekksmaskineri, går det frem i pressemeldingen. 

Designet er av type NVC 615 CT, vil ha isklasse 1A, optimale skroglinjer med tanke på fart og drivstoff-forbruk, og får Kongsberg Maritime sin patenterte baug med integrert bulb.

Med dette er tolv skip bestilt i denne design-serien, ti skip av Terntank og to skip av den svenske operatøren Sirius Rederi AB. Alle fartøyene skal bygges ved China Merchants Jinling Shipyard, Yangzhou, og det første fartøyet med vindstøtteteknologi vil bli levert i 2025.