«NORMAND MAXIMUS»

Skal teste teknologi for å redusere utslipp

Kongsberg Maritime og Solstad Offshore har inngått en samarbeidsavtale der de skal identifisere og teste teknologi som skal bidra til dekarbonisering av Solstads flåte.

De to selskapene skal jobbe sammen med å identifisere metoder og teknologier som kan optimalisere bruken av drivstoff og samtidig redusere Co2-utslipp på Solstads store flåte av skip, går det fram i en pressemelding. 

 En viktig del av dette innebærer best mulig bruk av ny, digital teknologi for mer effektiv drift av skipene. 

Solstad Offshore er et av verdens største offshore-rederi og har 40 skip som seiler over hele verden. Alle skipene har Kongsberg Maritime teknologi om bord fra før.

Geir Nygjerde (KM), Tor Inge Dale (Solstad), Jan Viste (Solstad), Sigurd Johannessen (Solstad), Tommy Myrene (KM) and Kjetil Vatland Olsen (Solstad)

 - Kongsberg Maritime er stolte av å fortsette vårt samarbeid med Solstad Offshore. Langvarige partnerskap er nøkkelen for å utvikle neste generasjons offshoreskip med lave utslipp, sier James Poulton, SVP Aftermarket Sales i Kongsberg Maritime.

 Direktør for Bærekraft i Solstad Offshore, Tor Inge Dale er enig;

 - Samarbeid på tvers i den maritime industrien er bærebjelken for den energiendringen vi skal gjennom. Kongsberg Maritime og Solstad har i flere tiår utviklet løsninger sammen, og dette partnerskapet vil nå videreføre på hele vår flåte.