«Normand Sentinel» skal oppgraderes av Kongsberg Maritime.

Skal oppgradere Solstads «Normand Sentinel»

Subsea-fartøyet «Normand Sentinel» skal gjennom en betydelig energieffektivisering og skal oppgraderes med Kongsberg Maritimes elektriske rim-drive azimuth thrustere. Med det kuttes utslippene med opp mot 40 prosent i tunge operasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Det 143 meter lange fartøyet skal gjennomgå oppgraderingen under neste planlagte dokking. I dag har fartøyet mekaniske thrustere (AZP 120 CP), men disse blir erstattet med effektive rim-drive thrusterne (RD-AZ2600) fra Kongsberg Maritime, som produseres i Ulsteinvik.

– Dette er et strategisk miljøgrep som vil redusere drivstofforbruket betydelig. I tillegg vil den nye teknologien forbedre fartøyets drift og kapasitet, samtidig som behovet for vedlikehold blir lavere. Dette er i tråd med Solstads satsing på å redusere utslipp, sier Tor Johan Tveit, Chief Operating Officer, Solstad.

Kongsberg Maritime har studert fartøyets driftsprofil, og ser at det nye elektriske propulsjonssystemet kan gi «Normand Sentinel» store energibesparelser.

– Denne endringen er ikke bare en teknisk forbedring, men et strategisk grep mot bærekraft. Målet er energibesparelser på opptil 16 prosent under transittoperasjoner og hele 40 prosent når fartøyet er i dynamisk posisjonering (DP)-modus, sier James Poulton, SVP Aftermarket Sales hos Kongsberg Maritime fra sitt Ålesund-kontor.

– Solstads investering i dette ti år gamle fartøyet viser at selskapet er rettet mot å tilby energieffektive og miljøvennlige maritime løsninger. De forventede energibesparelsene, spesielt i DP-modus, vil gjøre fartøyet attraktivt i markedet, spår Poulton.

Sparer på vedlikehold

I tillegg til kutt i utslipp, vil oppgraderingen til nye thrustere føre til besparelser på vedlikehold for Solstad. Rim Drive-teknologien forenkler fremdriftssystemet ved å redusere antall mekaniske komponenter, noe som igjen forenkler vedlikeholdet.

Oppgraderingen er planlagt å skje effektivt. Det vil ikke kreve store modifikasjoner av fartøyets skrog og vil heller ikke forlenge standard dokkingperiode. Det mekaniske grensesnittet vil bli fjernet, men det eksisterende utstyret i skroget vil bli utnyttet, slik at de nye rim-drive-thrusterne kan integreres med eksisterende kontrollsystemer.

I november 2023 inngikk Kongsberg Maritime og Solstad et miljøsamarbeid for å undersøke hvordan Solstad-fartøyene kan øke drivstoffeffektivitet og redusere klimagassutslipp.

Solstad-flåten omfatter ca. 40 moderne skip som opererer over hele verden, og alle fartøyene har utstyr fra Kongsberg Maritime om bord. Selskapet er et av de største offshorerederiene i verden.