Styrets medlemmer fra venstre: Jon Johansen, Caroline Svae, Svein-Olav Torø, Helle Moen, Marius Eriksen, Robert Olsen og Trine Larsen. Styremedlem som ikke er avbildet er Maria Aamlid Morken.

Ny styreleder for Kongsberg Innovasjon og Kongsberg Technology Cluster

Helle Moen tar over som styreleder for Kongsberg Innovasjon (KI) og Kongsberg Technology Cluster etter Line Berget, som har vært leder de siste to årene. 

Publisert

- Helle Moen bringer med seg bred erfaring innen investeringer, forretningsutvikling og oppstart av virksomheter både nasjonalt og internasjonalt, skriver Kongsberg Technology Cluster på sin nettside. 

Moen har god kjennskap til Kongsberg Innovasjon fra tidligere samarbeid. Gjennom årene har hun også vært sterkt involvert med tidligfase selskaper, inkubatorer og teknologioverføringskontorer (TTOer) over hele landet. Det var i 2022, under hennes tidligere engasjement med Kongsberg HOW i Trondheim gjennom EGGS Design, at hun på nytt ble introdusert for KI.

-  I denne rollen føler jeg at jeg kan bidra og skape ekte verdi, sier Moen entusiastisk. Timingen for denne styrelederjobben var perfekt, siden jeg nå ønsker å bruke min erfaring til å bidra til utvikling av bærekraftige løsninger og ny virksomhet. Kongsberg Innovasjon er et modent og velfungerende selskap, og det kan derfor være lettere å forstå hvilke forventninger som ligger der, sier Moen. 

Moen har tro på en solid samarbeidsdynamikk mellom Kongsberg Innovasjon og Kongsberg Technology Cluster. 

- Vi har et felles mål om å fremme innovasjon og vekst. Jeg ser virkelig frem til å samarbeide med de andre styremedlemmene og teamet hos KI. Styret har en fantastisk sammensetning, og det er en flott gruppe mennesker som står sammen om å skape et bærekraftig og konkurransekraftig miljø for teknologiutvikling, forteller Moen begeistret.

- Vi gleder oss til å samarbeide med Helle Moen for å videreutvikle Kongsberg Innovasjon som en nasjonal drivkraft for innovasjon og nyskaping. Vi ønsker henne hjertelig velkommen og ser frem til å jobbe sammen med henne for å videreutvikle og styrke selskapets posisjon for fremtiden, sier Svein-Olav Torø, daglig leder hos Kongsberg Innovasjon. .