MF «Ampere» var den første elektriske ferjen i verden, og den seiler fortsatt. Foto: Siemens
MF «Ampere» var den første elektriske ferjen i verden, og den seiler fortsatt. Foto: Siemens

Kan kutte 800 000 tonn CO2 med dagens teknologi

Ny forskning fra Siemens Energy og Bellona viser at reduksjon i karbonutslipp kan oppnås gjennom avkarbonisering av maritim sektor. Ved å bruke teknologi som allerede er tilgjengelig, slik som landstrøm, hybridisering og elektriske systemer, kan det reduseres med opptil 800 000 tonn CO2. Siemens Energy anslår også at batterihybridløsninger for skip kan gi en reduksjon på opptil 90 prosent i drivstofforbruk og utslipp – som gir ytterligere fordeler for både miljøet og klimaet. 

Publisert

Ifølge Siemens Energy og Bellonas Green Marine-studie er grønne ferger nøkkelen til å håndtere avkarboniseringen av maritim sektor, for å møte klimaendringer og nå netto null-mål. Studien identifiserer fire europeiske land – Italia, Storbritannia, Hellas og Tyskland – som står for 35 prosent av Europas fergeutslipp.

Ifølge forskningen finnes det muligheter for å avkarbonisere gjennom å lage lav- og nullutslippsferger ved å identifisere en rekke fleksible løsninger som kan bringe elektrifisering av ferger, eller «Green Marine», til live.

Med målet om at verdensutslippene skal reduseres med 50 prosent, og den maritime sektoren som bidrar til 3 prosent av de globale klimagassutslippene, samarbeider Siemens Energy med kunder for å utvikle propulsjonsløsninger for marine fartøyer, ved å gjøre dem miljøvennlige og økonomisk effektive.

Europa kan spare opptil 800 000 tonn CO2

Siemens Energy og Bellona mener funnene fra studien kan sette fart på elektriske ferger i Europa, som markerer et sentralt vendepunkt i skipsfartssektorens evne til å nå netto null-målet.

Fra å oppgradere eksisterende skipsflåter med allerede tilgjengelig teknologi, som ettermontering av hybridelektrifisering til fullskala skipserstatning, er det blitt identifisert en mulighet for å spare opptil 800 000 tonn CO2 årlig i de fire landene som er analysert i studien.

- Vår studie med Bellona viser også potensialet en grønn maritim sektor kan ha. I tillegg til å bidra til å nå netto null-målet satt av Parisavtalen, bidrar reduksjon av utslipp også til å forbedre luftkvaliteten, noe som er viktig for hele samfunnet, sier Paolo Menotti, VP for Siemens Energy SW Europe, og legger til:

- Oppgraderinger kan monteres i etterkant på skip under vedlikehold, eller nye skip kan lanseres med innebygd elektrifisering og hybridløsninger. Varierte teknologiske løsninger gjør at industrien fleksibelt kan gå over til en bærekraftig driftsmodell i henhold til skipets alder. Dette er et annen avgjørende skritt for å nå netto null-målet.

90 prosent reduksjon i drivstofforbruk og utslipp

Ettersom 81 prosent av verdens 91 000 skip er små eller mellomstore, kan de med dagens teknologi konverteres til elektrisk eller hybridelektrisk. Dette vil redusere utslippene drastisk, i tillegg til å spare drivstoff og vedlikeholdskostnader. For eksempel kan batterihybridløsninger for skip gi opptil 90 prosent reduksjon i drivstofforbruk og utslipp for fartøyer, noe som er til fordel for både miljøet og klimaet.

- Siemens Energy har ekspertisen til å støtte elektrifiseringen av ferger og maritim sektor. Vi har allerede installert verdens største helelektriske bilferge med vårt batterisystem, og sett effektiviteten og ytelsesfordelene dette kan gi, sier Menotti.

Norge setter et godt eksempel

Norge er i dag den største fergenasjonen i Europa, med 180 ferger som kjører 112 ruter. I løpet av de siste seks årene har Norge tatt en verdensledende posisjon på el- og hybridbilferger. Den første helelektriske bilfergen, «Ampere», ble også satt i drift i Norge i 2015, og ble et bevis på at løsningen var gjennomførbar både teknisk, økonomisk og driftsmessig. 

Samme året gjennomførte Bellona og Siemens Energy en studie som undersøkte potensialet for kostnadsbesparelser ved å erstatte konvensjonelle dieselferger med hel- eller hybridelektriske ferger. Studien fokuserte på Ampere som eksempel, hvor de så på konstruksjonsprosessen og operasjonene involvert. Studien fra 2015 konkluderte med at mer enn 70 prosent av norske ferger ville ha økonomisk fordel av å bli erstattet av enten helelektriske (47 prosent) eller hybridelektriske (24 prosent) fartøy. De fleste ferger i Norge kjører kortere ruter, krysser fjorder og mellom øyer nær kysten, hvor elektrisk eller hybridelektrisk fremdrift er til fordel.

Les hele rapporten her