Testanlegget sett fra luften. Alle lokalsjoner med mye vann egener seg godt for denne typen soleneri-produksjon. Foto: Børge Bjørneklett

Solenergi skal erstatte dieselaggregatene

Ocean Sun har den siste tiden drevet testing av et nytt konsept for solenergi på et oppdrettsanlegg. Resultatene er lovende og nå utvider de med nytt og større testanlegg. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Børge Bjørneklett i Ocean Sun mener at solenegi vil bli en viktig energikilde også lands norskekysten. Foto: Gustav Erik Blaalid

Oppfinner og gründer Børge Bjørneklett i Ocean Sun tar oss med på en entusisatisk visningrunde på lokaliteten der testingen foregår. Vi stiger opp i en merd det det kune er noen få millimeter som skiller oss fra vannet. På denne plastduk er solcelle-panelene festet.

Forsyner faste og flytende installasjoner

Mange oppdrettsanlegg langs kysten har forsyning av landstrøm. En del jobber med å skaffe seg landstrøm, og for noen vil det ikke lønne seg med landstrøm. Her må de enten produsere strøm med dieselaggregater, eller tenke alternativt. Det er disse som Bjørneklett og Ocean Sun har i tankene når de tester konseptet på oppdrettsanlegg. I tillegg ligger svært mange bedrifter knyttet til maritim sektor ved sjøen.

Teknologien er også veldig godt egnet for vannreservoarer der man kjører turbiner om natten og bruker solenergi om dagen. Men i prinsippet kan man med fordel bruke dette systemet alle steder der det er mye vann. Kjøling av panelene er en av nøkkelfaktoren som skiller denne måten å produsere solenergi fra paneler plassert på landjorden, forteller Bjørneklett.

Oppdrettsanlegg ligger definitivt i områder med mye vann og dette kan utnyttes. Ocean Sun ser for seg at akvakulturanlegg med fordel kan benytte seg av en energikilde som dette. Selskapet har foreløpig et pilotanlegg på et oppdrettsanlegg i Singapore og på anlegget ved Osterøy i Hordaland.

Ocean Sun AS

Ocean Sun-konseptet gir mer effektiv energiproduksjon
Lave investeringskostnader og lang levetid
Ssolcellemoduler installert på plastduk som er fleksibel og flytende
Solcelle-modulene kjøles ved direkte varmeoverføring til vann
Effektuttak på 10% og mer sammenlignet med konvensjonelle solcellepaneler
De flytende kraftverkene kan dimensjoneres etter kraftbehov og sjøtilstand på lokasjonen.
Alle komponenter som inngår i kraftverket er produsert av miljøvennlige materialer med minimalt CO2 avtrykk.

Solekspertene

Børge Bjørneklett og kollegene startet så smått for to-tre år siden. Den gangen var de to kolleger med bakgrunn fra olje-og energisektoren som begge ble rammet av oljekrisen. I stedet for å henge med hodet, var de mer opptatt av hvordan de kunne utnytte situasjonen til noe positivt. Slik ble Ocean Sun unnfanget for å ta Bjørnekletts oppfinnelse videre. I dag er det 7 ansatte i selskapet.

Interessen for dette er stor over hele verden. Vi har hatt besøkende fra nær sagt alle verdenshjørner, forteller Bjørneklett. I Norge har vi vannkraften som er ren og rimelig energikilde. Men mange steder i verden er det ikke slik.

Bildet viser innfestingen av duken. Foto: Gustav Erik Blaalid

Rundt de megastore byene i Asia og Latin Amerika vil solenergi være den fremtidige løsningen på energibehovene. I dag er det Kina som leder an i produksjon og utnyttelse av solenergi, og veksten er formidabel.

Vinner på pris

Solcelle-teknologien er i rask utvikling. Det er stor forskjell på ytelser på dagens paneler og om man går noen år tilbake. Her har det ifølge Bjørneklett vært en rivende utvikling.

Også prismessig kommer solcelle godt ut. Vannkraft er den store vinneren, men det er ikke mange steder i verden at hydroenergi kan løse energibehovet. Det kan imidlertid solenergi, forteller Bjørneklett. Hovedutfordrignen er at solenergi krever mye plass, og at energi bør ikke fraktes over store avstander. Dette står i motsetningen til hverandre, med mindre man kan utnytte havområdet slik som Ocean Sun har tenkt.