To studenter og en joystick var for sikkerhetsskyld med på overfarten over Smedasundet. Foto: Andrea Bærland

Førerløst over Smedasundet

Sjøsikkerhetskonferansen: «milliAmpere», prototypen på en førerløs ferge utviklet ved NTNU var for anledningen hentet til Haugesund så konferansedeltakerne kunne få krysse Smedasundet uten kaptein. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi har en visjon om at for eksempel cruiseturister, skal kunne kjøres i autonome busser fra cruiseterminalen, ta fergen over og spasere direkte til Nidarosdomen, sa førsteamanuensis ved NTNU, Egil Eide under sitt innlegg. 

Førsteamanuensis Egil Eide hadde tatt med seg «milliAmpere» hele veien fra Trondheim. Foto: Andrea Bærland

Før den visjonen blir til virkelighet er det fortsatt litt arbeid igjen som gjenstår på prosjektet, som så langt har engasjert 30 masterstudenter og fem doktorgradsstipendiater. I tiden fremover skal sensorene og fergen testes ytterligere, og Eide håper at han ved neste korsvei vil kunne holde en kollisjonsdemonstrasjon for konferansedeltakerne. – Strekningen den er tenkt å traffikere, Ravnkloa i Trondheim, er det for eksempel mye kanoer å ta hensyn til, påpeker Eide.

Når det gjelder sikkerheten forøvrig gjenstår det også å finne ut av hvordan man skal begrense antallet passasjerer, som vil være 12, på en ubetjent ferge, – Enten må vi ha fysiske bommer, eller så må vi ha noen sensorer i båten som teller passasjerene. Det blir jo litt som en heis som går horisontalt, og blir det for mange passasjerer lukker ikke heisdørene seg. Kanskje vi får til at båten ikke går om det er flere enn 12 om bord. 

Tom Eystø, administrerende direktør i Massterly skal i fremtiden drifte autonome skip. Foto: Andrea Bærland

Autonomt for første gang

Blant dem som var ivirige etter å prøve fartøyet var også Massterly-sjef Tom Eystø. – Jeg har jobbet mye med autonomi med NTNU, så det var gøy å  få prøve, sier Eystø til Skipsrevyen, og bekrefter at dette var første gang han var om bord i et autonomt fartøy.

Når det gjelder sikkerheten om bord i førerløse fartøy er Eystø optimist. – Når du ser hvilken holdning både Sjøfartsdirektoratet og Kystverket har til autonomi, så er ikke de noen showstoppere. Autonome fartøy skal være like sikkert, eller sikrere en konvensjonelle fartøy, og det har jeg troen på at vi får til.