Illustrasjon hydrogendreven hurtigbåt.
Illustrasjon hydrogendreven hurtigbåt.

Skal utvikle hydrogendrevet hurtigbåt

Tre konsortier er kvalifisert til å utvikle og tilby verdens første hydrogendrevne hurtigbåt.

Konsortiene som er kvalifisert er ledet av verftet Brødrene Aa, skipsarkitektene ESNA og teknologileverandørene TECO 2030.

Finne beste løsninger

Med seg har hver av gruppene ulike bedrifter fra norsk maritim næring. Det skriver Nordland fylkeskommune på sine nettsider.

– Konsortiene går nå inn i et krevende løp for å finne de beste løsningene for hydrogendrift. Lykkes man med å konstruere hydrogendrevne hurtigbåter, vil disse være mulige brukere av de nylig Enovastøttede knutepunktene for produksjon av hydrogen langs kysten, sier fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland.

I gang med utfordringene

Gjennom prosjektet «Fremtidens hurtigbåt» skal fylkeskommunene Finnmark, Nordland, Trøndelag og Vestland utvikle banebrytende teknologi på flere områder.

Et av områdene er å utvikle verdens første hydrogendrevne hurtigbåt. Nå går konsortiene i gang for å løse de ulike utfordringene.

– Dette blir store hurtigbåter med plass til mellom 200-300 passasjerer, lang rekkevidde og hastigheter over 35 knop. Og så vil det være stort fokus på komfort og energiforbruk slik at hurtigbåten forblir et attraktivt transportmiddel, sier fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik.

Pilotdrift fra 2025

Konsortiene skal i 2022 og 2023 først utvikle og få godkjent sine løsninger, og i neste fase velger man én leverandør som skal bygge den nyutvikla hurtigbåten. Båten skal være i pilotdrift fra 2025.

– Ved å introdusere hydrogen som energibærer for hurtigbåtene kan vi skape den kompromissløse hurtigbåten som kan erstatte alle dagens hurtigbåter i Norge, påpeker fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Bidra til verdiskapning

Lykkes fylkeskommunene med å lage en hydrogendrevet hurtigbåt, vil dette bidra til verdiskaping i norsk maritim næring og være en vesentlig forbruker av hydrogenet som skal produseres langs kysten.