Stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland og Lene Westgaard-Halle (H). Foto: Stortinget
Stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland og Lene Westgaard-Halle (H). Foto: Stortinget

Høyre-tvil om norsk lønn på utenlandske skip

To stortingsrepresentanter fra Høyre stiller seg tvilende om regjeringen treffer mål med forslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk farvann og sokkel. 

Publisert

Det er representantene Lene Westgaard-Halle og Liv Kari Eskeland som i skriftlig form til henholdsvis statsminister Jonas Gahr Støre (AP) og næringsminister Jan Christian Vestre (AP) stiller spørsmål ved lovforslaget. 

Lene Westgaard-Halle vil ha svar på hva har endret seg fra den tid statsministeren selv var utenriksminister i 2010, da hans departement vurderte det dithen at Norge ikke kan stille krav til lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk på EØS-registrert skip i fast kystfart, og frem til i dag?

I 2010 ble det sendt et brev til daværende Nærings og handelsdepartementet (NHD) fra Utenriksdepartementet (UD) der NHD ber UD foreta en vurdering av folkerettslige regler av betydning for et eventuelt initiativ for allmenngjøring av tariffavtaler for sjøfolk på utenlandske skip som opererer mellom norske havner, eller mellom norske havner og installasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Skipsrevyen.no Pluss Personlig

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

199,-

per måned. Første måned 4,-

KJØP

Skipsrevyen.no Pluss Personlig

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Skipsrevyen.no Pluss Bedrift

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP