Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Rederiforbund. Pressefoto
Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Rederiforbund. Pressefoto

- Vi må handle nå

Denne uken samles internasjonal skipsfart til Nor-Shipping i Oslo. Rederiforbundet vil bruke uken til å påpeke viktigheten av å få på plass en ambisiøs klimastrategi gjennom IMO. Det – og raskere teknologiutvikling vil være avgjørende for grønn omstilling i skipsfarten, skriver administrerende direktør Harald Solberg.

Norges Rederiforbund mener bransjereguleringer, så langt det er mulig, bør utarbeides på internasjonalt nivå og i regi av IMO - FNs organ for regulering av internasjonal sjøfart. Dette for å sikre rettferdig konkurranse og så effektiv regulering som mulig. Som en global industri trenger vi globale reguleringer som gjelder alle skip, uansett hvor i verden skipet seiler.

Rederiforbundet mener det er et presserende behov for at IMO vedtar en ambisiøs klimastrategi med mål om klimanøytralitet i 2050. For å komme dit må «forurenser betaler»-prinsippet legges til grunn for eksempel gjennom en pris på CO2.

Med bare noen få uker igjen til det 80. møtet i IMOs miljøkomité (MEPC-80) i juli, hvor IMO vedtar sin reviderte klimastrategi, er tiden for å agere nå kommet. Maritim næring trenger et IMO som viser lederskap. MEPC-møtet i juli vil bli sett på som en viktig milepæl, og vi trenger dristige beslutninger fra den internasjonale regulatoren av vår bransje.

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk