Havila Kystruten estimerer å ha tapt 80 millioner kroner dette første halvåret.
Havila Kystruten estimerer å ha tapt 80 millioner kroner dette første halvåret.

Tøff start for Havila Kystruten

Halvårsresultatet for rederiet viser at Havila Kystruten hadde et resultat før skatt på minus 223 millioner kroner.

Det var en hard start for Havila Kystruten, med et resultat før skatt på 223 millioner kroner. Inntektene var på totalt 113 millioner kroner, og driftsresultatet før avskrivning på minus 107 millioner kroner.

- Vi har hatt et utfordrende halvår med forsinket levering av «Havila Castor», og ikke minst at «Havila Capella» var ute av drift mellom 12. april og 28. juni grunnet manglende forsikring knyttet til sanksjonene mot selskapet som finansierte skipet, sier administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten i en pressemelding.

- Som følge av usikkerheten har vi opplevd sviktende omsetning i første halvår og færre bestillinger. Vi estimerer at vi har tapt rundt 80 millioner kroner i inntekter i periode Havila Capella har ligget stille.

Rederiets to neste skip, «Havila Polaris» og «Havila Pollux» blir satt i drift seneste henholdsvis 29. desember 2021 og 22. mars 2023.

- På grunn av energikrisen og krigen i Ukraina er kostnadene vi har på flytende naturgass (LNG) betydelig høyere enn beregnet da avtalen med Samferdselsdepartementet ble underskrevet. Likevel har vi troen på at vi vil snu til et positivt resultat når vi i full drift langs norskekysten, med forutsigbarhet på ruten. Belegget for 2023 så langt er bra, avslutter Martini.