Gunvor Ulstein.

– Norske eiere blir kalt bendelormer og snyltere, utenlandske eiere hylles som rockestjerner

Det var under Kystens Næringslivs webinar onsdag at Verftsnestor Gunvor Ulstein i Ulsmo kom med denne bredsiden.

Publisert

– Norske, private eiere som prøver å skape arbeidsplasser blir kalt for bendelormer, snyltere og det som verre er. Vi blir fortalt at vi kan ryke og reise. Når utenlandske eiere som Elon Musk kommer til Norge, blir de hyllet som rockestjerner. Vi må begynne å snakke på en annen måte om norske eiere, sier verftsnestor Gunvor Ulstein i Ulsmo under Kystens Næringslivs webinar "Hvordan skal maritim næring lykkes i fremtiden?". 

Retorikken må roes kraftig ned

Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Ulstein diskuterte utfordringer og fremtidsmuligheter i næringen, sammen med administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet og konserndirektør Even Aas i Kongsberg Gruppen. 

Norske skipsverft ble en sentral del av debatten, og Ulstein fikk støtte fra Harald Solberg når det gjelder omtale og behandling av norsk eierskap:

– Retorikken må roes kraftig ned. Her trengs det nærmest en samling i bånn for å bygge opp igjen omtalen av norsk verdiskapende kapital. Den er helt avgjørende for utviklingen langs kysten. I en urolig og komplisert verden er det større behov enn noen gang for å bevare norsk privat kapital og arbeidsplasser i Norge, sier Solberg.

Kjenner seg ikke igjen som snylter 

Ulstein trekker frem verftsnæringens plass som innovasjonsskapende arena i det grønne skiftet når hun påpeker hvor viktig norske bedrifter og norsk eierskap er i forhold til fremtidig verdiskaping.

– Hos oss får utstyrsleverandører testet ut ny teknologi. Slik kan de gjøre seg i stand til å eksportere produkter og tjenester til utlandet. Vi må bygge videre på denne modellen også i fremtiden, sier hun.

Konfrontert med spørsmål om hvorvidt det er slik at norske eiere ikke ønsker å bidra til fellesskapet i form av å betale skatter og avgifter, er Ulstein tydelig i tilbakemeldingen: 

– Det er ikke sånn at vi ikke vil bidra. Vi tar allerede i dag store verdier ut av selskapene våre for å betale skatt. Jeg kjenner meg ikke igjen når vi omtales som snyltere, sier Ulstein.

Avhengig av å beholde den norske klyngen 

Solberg påpeker også at det nærmest har vært byggepause blant offshorerederiene etter den store oljenedturen fra 2014 og fremover. Han mener dette har bidratt til en vanskelig situasjon for verftene.

Nå er det begynt å løsne igjen i et marked der rederiene opplever stadig høyere rater som følge av høy aktivitet både på olje og gass og havvind.

– Vi er avhengig av å beholde den norske klyngen slik den er i dag, sier Solberg.