Den kommende redningsskøyta blir den største i Redningselskapets historie. Den skal kombinere stor rekkevidde med fart og slepekraft.

Skal bygge Norges største redningsskøyte

Byggekontrakten for ny historisk redningsskøyte ble signert med GOT Marine AS.

Publisert Sist oppdatert

– Det er en glede å ha signert avtale om bygging av tidenes største redningsskøyte med GOT Marine AS i Mandal. Som Norges viktigste maritime redningsorganisasjon er det en spesiell glede å signere med et norsk verft, for dermed å bidra til nasjonal verdiskaping for den maritime næringen i landet vårt, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson. 

Hun legger til at den nye redningsskøyta blir unik i norsk redningshistorie.

Det nye fartøyet vil ha stor rekkevidde i de værharde havområdene i nord. Skøyta vil ha hele Nord-Norge som operasjonsområde, og vil bli stasjonert etter behov.

– Denne redningsskøyta kan møte utfordringer i maritime søk og redningsoppdrag langt til havs. Fartøyet er rustet for å bistå i store ulykker og masseevakueringer under svært krevende forhold, sier Herlofson.

GOT Marine og Naval Dynamics har siden påsken 2022 jobbet sammen med RS om design og funksjonelle krav for å komme frem til det endelige resultatet.

Stor rekkevidde 

Redningsskøyten vil få en lengde på 32 meter, marsjfart på 25 knop – topphastigheter opp mot 30 knop, slepekraft på 25-30t og rekkevidde på 600 nautiske mil i marsjfart og særdeles gode sjøegenskaper og manøvreringsevne. 

– Redningsselskapet har som mål at redningsskøytene våre skal driftes så bærekraftig som mulig. Som et steg på veien mot en mer bærekraftig maritim beredskap, utrustes denne redningsskøyten med hybrid fremdrift. En slik løsning har aldri vært prøvd på et redningsfartøy av denne størrelsen i Norge, skriver Redningsselskapet i en pressemelding. 

Den nye topp moderne redningsskøyta blir et flytende beredskapssenter, som åpner opp muligheter de ikke tidligere har kunnet løse. 

Fartøyet er designet fra kjøl og opp for å imøtekomme Redningsseskapets spesifikke krav til en ny fartøyklasse for helårs operativ tjeneste i Norges mest utsatte havområder. Det er optimalisert for effektive og trygge konvensjonelle rednings- og støtteoppdrag, inkludert søk og redning (SAR), slep, brannslukking og transportering av skadede. I tillegg skal også̊ en større krisesituasjon kunne håndteres, og både dekksplass, eget dykkerrom, behandlingsrom og innvendig lugarkapasitet for å kunne sette sjøvakter om nødvendig, er derfor sentrale aspekt.

– Vi er takknemlige for tilliten som Redningsselskapet viser oss og er stolte over produktet vi i fellesskap har kommet frem til. Dette blir et fremragende fartøy og vi gleder vi oss til å sette i gang med prosjektet. Kontrakten er en viktig milepæl for oss og vil åpne dører til flere prosjekter innenfor hurtiggående spesialfartøy, sier Øystein Sunde Pedersen, administrerende direktør i GOT Marine. 

– Ikke mulig uten donasjoner

Redningsselskapet er et spleiselag. Den nye redningsskøyta har en grunndonasjon på 110 millioner kroner fra GarMar Holding AS. Redningsselskapet jobber fortsatt med å sikre toppfinansiering av skøyta, og har i den forbindelse mottatt 16 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen. 

SpareBank 1 Nord-Norge, Norges Råfisklag og Helene Sundt AS har også bidratt finansielt. 

– Til tross for store donasjoner er det fremdeles behov for mer støtte for å sikre fullfinansiering av fartøyet. Redningsselskapet er helt avhengig av gaver og donasjoner for å kunne gjøre jobben som kreves av oss, påpeker Herlofson.