Administrerende direktør i Kongsberg, Geir Håøy, kan smile over resultatene for 2022

Rekordhøy ordrereserve for Kongsberg

Kongsberg Gruppen leverte vekst, sterke resultater og solid ordreinngang i 2022. Konsernet gikk ut av året med en ordrereserve på rekordhøye 63,5 milliarder kroner. Styret foreslår for generalforsamlingen at det blir utbetalt et utbytte tilsvarende 12 kroner per aksje.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har lagt bak oss et sterkt år med vekst, solide resultater og god ordreinngang. Dette gir optimisme, forutsigbarhet og en solid plattform for videre bærekraftig vekst. Vi har fortsatt den sterke trenden fra tidligere kvartaler, og leverte 9,4 milliarder kroner i omsetning og 1,4 milliarder i EBITDA i 4. kvartal. Med en ordreinngang på over 19 milliarder i kvartalet og over 45 milliarder i 2022, fortsetter vi å bygge ordrereserve. Vi har nær doblet ordrereserven de siste to årene, og hadde ved utgangen av 2022 sikret ordre for 63 milliarder kroner som skal leveres fremover, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy i Kongsberg.

På bakgrunn av årets solide resultater og konsernets sterke balanse, foreslår styret et utbytte på 12 kroner per aksje, totalt 2,1 milliarder overfor generalforsamlingen 11. mai 2023.

Forpliktet til å løse utfordringer

- 2022 vil gå inn i historien som et mørkt år som følge av Russlands brutale invasjon av Ukraina. Den nye sikkerhetssituasjonen i Europa har fremhevet behovet for å styrke nasjoners forsvarsevne og beredskap. Vi opplever høye og uforutsigbare energipriser og generelt høy inflasjon. Samtidig er verden inne i en omstilling mot mer miljøvennlige energikilder med et betydelig behov for utslippsreduksjoner. Kongsberg ser det som vår plikt å aktivt bidra til å løse alle disse utfordringene. Sikkerhet har kommet høyere på verdensagendaen, noe som har økt etterspørselen etter overvåknings- og forsvarsmateriell. Innen våre maritime markeder er ambisjonene om reduserte utslipp en viktig driver for etterspørselen, og vi har stor suksess med våre løsninger inn mot fornybare energimarkeder som offshore vind, sier Håøy.

Vekst i alle forretningsområdene

Det var god utvikling i alle forretningsområdene i 2022. Kongsberg Maritime økte driftsinntektene med 15 prosent og løftet EBITDA-marginen fra 12,0 til 12,6 prosent sammenlignet med året før. Kongsberg Defence & Aerospace økte driftsinntektene med 17,7 prosent og leverte EBITDA-margin på 21,2 prosent. Kongsberg Digital økte driftsinntektene med 17 prosent, og har økt både antall brukere og installerte Kognitwin- og Vessel Insight-systemer i løpet av året.

Sterk ordreinngang

Konsernet signerte ordre for over 45 milliarder i 2022 og gikk ut av året med en rekordhøy ordrereserve på over 63 milliarder. Kongsberg Maritime signerte ordre for over 24,3 milliarder og hadde god ordreinngang både fra nybyggings og ettermarkedet. Forretningsområdet opplevde blant annet stor suksess for sine løsninger inn mot offshore vind markedet hvor det ble signert ordre for om lag 1,7 milliarder.

I Kongsberg Defence & Aerospace har Naval Strike Missile (NSM) vært den store driveren for ordreinngang de to siste årene. I 2022 signerte Kongsberg missilordre for over 10 milliarder, hvorav hoveddelen av dette ble signert i årets siste kvartal. I tillegg til flere nye kunder for missilet, annonserte både Spania og Storbritannia at de kommer til å anskaffe NSM. Samlet har missil divisjonen en ordrereserve på 21 milliarder ved inngangen til 2023.

Nytt forretningsområde og gode utsikter for 2023

I desember annonserte Kongsberg at Sensors & Robotics, tidligere en divisjonen under Kongsberg Maritime, fra og med 2023 vil operere som et eget forretningsområde. Første rapportering for det nye området vil bli ved avleggelse av konsernets resultater for 1. kvartal 2023.

- Kongsberg er en havromsekspert. Våre sensor - og robotikkløsninger er viktige for å utnytte og ta vare på de ressursene som finnes i havet, og Sensors & Robotics representerer et område der vi ser betydelig potensiale for vekst. Samlet har vi en rekordhøy ordrereserve og opplever høy tillit hos våre kunder. Dette gjør meg trygg på at Kongsberg vil gripe nye muligheter, vokse, og samtidig levere solide resultater også i 2023, avslutter Håøy.

Hele rapporten kan leses her