Statsforvalter Knut Storberget overlerleverte rapporten til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (SP) onsdag
Statsforvalter Knut Storberget overlerleverte rapporten til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (SP) onsdag

Forsvarskommisjonen: Norge står i en særlig maritim utfordring

Norge står i en særlig maritim utfordring de neste 10–20 årene. Norges strategiske interesser og norske fortrinn og sårbarheter vurdert opp mot det interne og eksterne utfordringsbildet, peker i maritim retning. Det skriver Forsvarskommisjonen som la frem sin rapport onsdag.

Publisert Sist oppdatert

- Et farligere og mer uberegnelig Russland, USAs prioritering av Kina og finsk og svensk inntreden i NATO understreker dette. Sjøveiene er kritiske for å sikre forsyningslinjene til den nordiske halvøy, skriver kommisjonen i den omfattende rapporten som ble lagt frem onsdag.

Norges petroleums- og kraftproduksjon til havs er blitt enda viktigere for europeisk energisikkerhet. Åpning av havområder og sjøveier i Arktis, samt utviklingen i det ytre rom, vil sette ytterligere krav til norsk militær tilstedeværelse i Nordområdene. Vår forsvarsevne har imidlertid store mangler. Forsvarskommisjonen mener det er behov for en bred maritim satsing i den videre styrkingen av forsvarsevnen.

Norge er en maritim nasjon og tilhører i strategisk forstand et maritimt innsatsområde. Betydelige deler av norsk verdiskaping og handel er basert på uhindret tilgang til norske havområder og sjøveier. Utsiktene for stabilitet og lavspenning i norske nærområder er dårligere enn på lang tid og norsk verdiskaping i samme område har aldri vært større. Norges beliggenhet påvirker norsk sikkerhet og strategisk handlefrihet i vestlig strategisk retning. Dette skyldes nærheten til Kolahalvøya samt en lang kystlinje mot Barentshavet og havområdene for russisk maktprojeksjon, heter det rapporten.

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk