Fra venstre: Håvard Vollset Lien,VARD Group. Terje Aasland, energiminister. Trond Johnsen, SINTEF. Sverre Rye Torben, Kongsberg Maritime og Mari Sundli Tveit, Innovasjon Norge

Skal få fortgang på den grønne omstillingen av maritim sektor

Vard har sammen med 12 forskningsinstitutt og rundt 50 industripartnere fått midler fra Norges forskningsråd til et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi for å få fortgang på den grønne omstillingen av maritim sektor. FME MarTrans får mellom 120–180 millioner kroner hvert år over åtte år.

Å få fortgang på den grønne omstillingen av maritim sektor, redusere energiforbruket og erstatte fossile med fornybare drivstoff er ingen enkel oppgave. Nå skal et nytt forskningssenter, FME MarTrans, sette fart på utviklingen, heter det i en pressemelding. 

FME står for forskningssenter for miljøvennlig energi, og senteret FME Maritime Energy Transition (MarTrans) er et 8-årig samarbeidsprosjekt med 65 partnere fra maritim industri og forskningsmiljø. Hovedfokuset er forskning, innovasjon og utdanning for å akselerere energiomstillingen i skipsfarten, samtidig som man øker verdiskapningen og eksporten for norsk maritim industri.

Vards rolle i FME MarTrans er å bidra med finansiell støtte og egne ressurser i diverse prosjekt. Forskningssenteret fungerer også som «fødestue» for nye samarbeidsprosjekt mellom partnerne. 

– Dette blir en viktig arena for nettverksbygging, samarbeid på tvers og for å tilføre relevans til forskningsarbeidet, sier Håvard Vollset Lien, Vice president Research and Innovation i Vard. 

Verdens største maritime forskningsprogram 

Håvard Vollset Lien, Vice President Research and Innovation i Vard.

Med en total finansiering fra Forskningsrådet og de industrielle partnerne på over 300 mill. kroner blir dette verdens største maritime forskningsprogram av sitt slag. Senterdirektør Trond Vikan Johnsen i SINTEF Ocean gleder seg til å komme i gang. 

– Skipsfarten er godt i gang med det grønne skiftet. Det siste tiåret er lokal forurensning kraftig redusert og det er gjort store kutt i klimautslipp per fraktet vare, men med et stadig økende transportbehov og en ambisjon om nullutslipp i 2050 har vi fortsatt store utfordringer foran oss, sier Johnsen. 

Hele 18 rederier med totalt rundt 450 skip i operasjon deltar i senteret. Norge har verdens femte største skipsflåte og har derfor en god mulighet til å utgjøre en forskjell på de globale utslippene fra sektoren. 

Initiativet til FME MarTrans kommer fra SINTEF Ocean, og er basert på det tidligere SFI Smart Maritime-prosjektet som Vard var med i 2015–2023. 

Hva skal FME MarTrans gjøre? 

Den maritime sektoren står i dag for ni prosent av Norges totale klimagassutslipp og 12 prosent av globale klimagassutslipp fra transportsektoren. Skal vi få til å kutte utslippene i sjøtransporten må vi løse fire hovedutfordringer:

• Miljøvennlig drivstoff er dyrt, og tilgangen knapp. Dermed må forbruket reduseres drastisk gjennom energioptimalisering. 

• For å kunne bruke de nye energibærerne på en sikker og effektiv måte, må energisystemene om bord videreutvikles.

• Tilgjengeliggjøring av grønne drivstoff krever utvikling av forsyningskjeder og ny havneinfrastruktur.

• En bærekraftig omstilling krever at ny teknologi understøttes med kunnskap og fremskritt innen forretningsmodeller, miljøpåvirkning, regelverk og energisystemintegrasjon. 

– FME MarTrans vil organisere mye av sine forskningsaktiviteter og utdanningsløp rundt disse områdene, men vil også drive frem innovasjoner og pilotering gjennom rederistyrte demo prosjekter, sier Senterdirektør Johnsen.

Arbeidet starter høsten 2024 og avsluttes i 2032.