Video: Statens vegvesen

Starter holdningskampanje rettet mot bilister

Statens vegvesen mottar stadig informasjon om at reisende trakasserer fergemannskap – i form av både utskjelling og påkjørsler. Nå starter de voksenopplæring av bilister.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har et mål om at vår virksomhet skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade, og vi ser alvorlig på denne type hendelser, sier Solveig Skogseth-Braathen på fergeavdelingen i Statens vegvesen.

Senest for en drøy måned siden ble et av mannskapene på fergen MF «Karlsøyfjord» påkjørt av en bilist ved Molde fergekai. 

I ulykkesrapporten som er sendt inn til Sjøfartsdirektoratet går det frem at bilføreren skal ha sett og forstått at han ikke skulle kjøre i land. Mannskapsmedlemmet stilte seg foran fil 1 for å kunne varsle fil 2 om å kjøre først. 

Da mannskapsmedlemmet står tydelig markert foran bilen velger bilisten å kjøre forover og dermed treffer den ansatte. 

Føreren sveivet ned ruten på bilen og skjeller ut den ansatte før han kjører i land. Mannskapsmedlemmet ble ikke skadet som følge av hendelsen. 

Etter hendelsen hentet Boreal, som drifter sambandet, ut bilder fra overvåkingskamera som viste hendelsen, og anmeldte saken til politiet. 

 Vises om bord

– Vi har dialog med fergeoperatørene om konkrete tiltak, og har i tillegg laget en kampanjefilm med mål om å forebygge de nevnte handlingene. Vår intensjon med kampanjen er å fremme bevisstheten rundt egen trafikantatferd når man reiser med ferge. Vi ønsker å tydeliggjøre arbeidet som fergemannskapet utfører, og hvem de utfører dette for, legger hun til.

Filmen vises i sosiale medier og på TV-skjermer på fergesamband over hele landet i sommer.

– Fergemannskapene sørger for at du kommer trygt frem. La dem være trygge på jobb, sier Solveig Skogseth-Braathen.