«BW Malacca» er det siste fartøyet i serien av 15 store gasstankere som har fått Wärtsilä LPG Fuel Supply System ettermontert. Foto: BW LPG
«BW Malacca» er det siste fartøyet i serien av 15 store gasstankere som har fått Wärtsilä LPG Fuel Supply System ettermontert. Foto: BW LPG

Femten banebrytende drivstoffsystemer levert til gasstankere

Wärtsilä har fullført leveransene av sitt LPG Fuel Supply System (LFSS) til 15 store gasstankere (VLGC) som eies og drives av BW LPG. Det Oslo-børsnoterte rederiet er verdensledende innen frakt av flytende petroleumsgass (LPG), og har verdens største flåte av VLGC-fartøy.

Publisert

BW LPG bestilte de fire første LFSS-systemene i 2018, umiddelbart etter Wärtsiläs fullskala test av en 2-takts skipsmotor i full størrelse kjørt på LPG-drivstoff. Dette var verdens første fullskala test av et kommersielt LFSS system, og ytelsen som ble oppnådd overgikk forventningene. Bestillinger på ytterligere 11 systemer ble lagt inn i 2020.

Wärtsilä LFSS er en viktig tilrettelegger for bruk av LPG som et miljømessig bærekraftig marint drivstoff. Systemet oppfyller IMOs utslippsgrenser uten behov for eksosrensesystemer. Sammenlignet med tung fyringsolje (HFO), reduserer LPG utslippene av svoveloksider (SOx) med 97 prosent, nitrogenoksider (NOx) med cirka 20 prosent, klimagassutslipp med cirka 24 prosent, og svevestøvutslipp med 90 prosent.

– Den vellykkede introduksjonen av LFSS er et bevis på Wärtsiläs forpliktelse til å arbeide for dekarbonisering av skipsfarten. Vi var raskt ute med å ta i bruk dette systemet for å støtte våre egne dekarboniserings ambisjoner, og vi har gledet oss over samarbeidet med dem i dette viktige og banebrytende prosjektet, sier Pontus Berg, Executive Vice President, Technical and Operation, i BW LPG i en pressemelding.

– Det har vært en glede å samarbeide med BW LPG i introduksjonen av LFSS til 15 av deres fartøyer. Vi støtter ambisjonene deres om å forbedre bærekraften i operasjonene fullt ut, og er stolte av å bringe utstrakt bruk av LPG-drivstoff nærmere en virkelighet sier Walter Reggente, visepresident i Wärtsilä Gas Solutions.

I ombyggingen av de 15 fartøyene har Wärtsilä hatt ansvar for systemintegrasjon. Dette har ikke bare involvert installasjonen av LFSS, men også de nødvendige endringene i skipsdesign. Wärtsiläs LPG-drivstoffsystem er både tilgjengelig som en frittstående løsning, eller som et integrert element i lasthåndteringssystemene på LPG-tankere.

Wärtsilä Gas Solutions er markedsleder med innovative systemer og livssyklusløsninger for gassverdikjeden. Våre hovedfokusområder er håndtering av gass innen sjøtransport (lagring, drivstoff, overføring og BOG-håndtering), gass til kraft, samt kondenserings- og biogassløsninger. Vi hjelper våre kunder på reisen mot en bærekraftig fremtid gjennom fokus på livssyklus, innovasjon og digitalisering.