Daglig leder i Farmar, John W. Nilsen.

FFS Marine bytter navn - unngår forveksling

Navneskiftet gjenspeiler den voksende porteføljen av tjenester, som nå, strekker seg langt utover fortøyningsoperasjonene som virksomheten opprinnelig var tuftet på.

Publisert Sist oppdatert

– Farmar klinger godt internasjonalt, og gir oss geografisk tilhørighet og bransjeidentitet, sier John W. Nilsen, daglig leder og hovedeier, i en pressemelding. 

Farmar holder til i Farsund og har rundt 100 ansatte.  I tillegg til sleping og berging, driver selskapet en fullskala offshore forsyningsbase og har dessuten eget mekanisk verksted.

– Vi startet som Farsund Fortøyningsselskap i 1982. Etter hvert ble navnet forkortet til FFS, som har fungert bra. Men fortøyningsdelen er blitt en så liten del av driften at det er fornuftig med en rebranding, sier Nilsen.

Forveksling

Med det nye navnet unngås også forveksling med navnebrødre, som har vært et økende problem. For i pressemeldingen går det fram at  aministrasjonen stadig stadig vekk mottar e-post, brev og andre henvendelser fra kunder og leverandører tilhørende Fire Fighting Systems – som også kaller seg FFS og er en aktør innen brannslukkingssystemer for skip. 

Det er og slik at et tredje selskap, Fast Food Services, innehar domenenavnet ffs.no.

– Selv om forvekslingen ikke er like stor her, er det lite gunstig med hensyn til Google-søk at et annet selskap innehar det attraktive no-domenet i Norge. Nå har vi sikret oss domenet farmar.no, som vil være ideelt for internasjonal og digital kommunikasjon, sier Nilsen.

Ny modell

Navnet Farmar er utledet fra Farsund Maritime Group, som nå blir navnet på det overordnede holdingselskapet. Samtidig blir de ulike driftsområdene skilt ut i egne selskaper.

Rederivirksomheten blir samlet i Farmar Towage. Alt innen opplagsbåter og verkstedtjenester vil ligge i Farmar Services. Administrasjonen vil være ansatt i Farmar Management. Og eiendommene i Lundevågen vil eies og drives av Farmar Port.

– Den nye modellen vil gi oss muligheten til å rendyrke de ulike virksomhetene i selskapet. Dessuten vil den bli lettere å administrere. Ikke minst for regnskapskontoret, som må ta hensyn til ulike skatteregler på land og til sjøs, sier Nilsen.