Illustrasjon av Virdis sine nye bulkskip

Får AIP for ammoniakkdrevne short-sea bulk skip

Bureau Veritas har utstedt en prinsipp-godkjenning (AIP) til Viridis Bulk Carriers for nullutslipp short sea bulk logistikk ved å bruke ammoniakk som drivstoff.

Godkjenningen fra Bureau Veritas er en stor milepæl, som muliggjør bruk av ammoniakk som drivstoff for å redusere utslippene i den maritime industrien, heter det i en pressemelding.

Viridis-skipene er utviklet for å støtte befrakteres behov for lastekapasitet, og har en seilingsrekkevidde som er sammenlignbar med dagens flåte av short-sea bulk skip > 3 000 nm, og for å opprettholde mannskap- og samfunnssikkerhet på nivået til konvensjonelle skip.

Godkjenningen er et viktig skritt mot å kunne bestille den første serien med skip. Viridis Bulk Carriers forventer å plassere bestillinger av skip i løpet av 2023, med leveranser som starter i 2025.

- Vi har utviklet den nødvendige forståelsen og klassereglene som bidrar til at sikker innovasjon er mulig. Våre notasjoner og veiledning for nye drivstoffer gir en viktig ramme for fremtiden. Bureau Veritas sin prinsipp-godkjenning gir den tillit som er nødvendig for å støtte dette prosjektet, og vi ønsker initiativet og ambisjonen fra Viridis Bulk Carriers velkommen, sier Herman Spilker, visepresident hos Bureau Veritas Marine & Offshore, North Europe Zone.

Strategisk samarbeid med befraktere og nøkkelleverandører

Viridis-skipene er utformet med fokus på kunden og i nært samarbeid med befraktere og nøkkelleverandører. Selskapet har samarbeidet med åtte befraktere i "Flexbulk - NH3 Power" konsortiet for å sikre at lastekapasiteter og operasjonelle kapasiteter er like fremtidsrettede som kraftteknologien og utslippsreduksjonene.

Skipsdesignet er utviklet av Kongsberg Maritime, en av verdens ledende marine teknologiselskap og ledende skipsdesigner.

- Kongsberg Maritime søker stadig etter teknologier for et grønnere hav og har derfor tatt en betydelig rolle i FlexBulk-prosjektet. Vi utvikler drivstoffgassforsyningssystemet (FGSS) og vårt skipsdesign-team er ansvarlig for alle aspekter ved neste generasjon bulkfartøydesign, inkludert general arrangement, skipsspesifikasjon, hydrodynamikk, stabilitet, sikkerhet, maskineri og elektriske aspekter, sier Einar Vegsund, direktør for skipdesignløsninger hos Kongsberg Maritime.

Fra venstre: Kaare Nicolai Haug - Bureau Veritas og Espen Nordstrøm Navigare Logistics AS

- Vi er inspirert av Viridis Bulk Carriers' strategi om å ikke ta en vent-og-se-tilnærming til avkarbonisering, men å samarbeide med kunder som tar verdibaserte valg for å redusere CO2-utslippene i sin logistikkverdikjede. Vi vil bruke våre erfarne team for å sikre et sterkt fokus på sikkerhet med spesielle tiltak for å begrense risikoen, og sikre at det er likt det som finnes på konvensjonelle skip, legger han til

Ammoniakkdrevne skip og bunkrings infrastruktur utvikles parallelt

Siden starten av Flexbulk-konsortiets prosjekt hatt betydelig teknisk utvikling, designiterasjoner og optimalisering av skipets design blitt oppnådd. Ammoniakkdrevne skip gir seilingsfleksibilitet og vil ha en betydelig innvirkning på lokale forurensninger og globale CO2-utslipp fra sjøfart, i tillegg til å redusere utslippene langs verdikjeden for mat-, fiskefôr-, metall-, gjødsel-, konstruksjons- og andre næringer som transporterer store mengder bulk- og spesialprosjektlaster.

Viridis Bulk Carriers er også et medlem av konsortiet "Ammonia Fuel Bunkering Network", som vil bygge et bunkringsnettverk i Skandinavia i samarbeid med Yara. Den første bunkringsterminalen vil bli levert i 2024 som en del av det Grønn Plattform støttede prosjektet. Yara har forhåndsbestilt ytterligere 15 bunkringsterminaler for det skandinaviske markedet. Dette sikrer leveringssikkerheten for ammoniakk drivstoff til Viridis Bulk Carriers-flåten.

- Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vi har hatt med Bureau Veritas gjennom godkjennelsesprosessen. Prinsippgodkjennelsen fra Bureau Veritas er en stor milepæl for Viridis og vil gjøre det mulig for oss å bevege oss mot byggefasen. Med EU og IMO som øker sine utslippsreduksjonsmål, vil Viridis-skipene oppfylle disse og være i stand til å gi befraktere overlegne reduksjoner av klimagassutslippene i deres logistikkverdikjede, sier Espen Nordstrøm hos Viridis Bulk Carriers.