Equinor med nytt havovervåkningssystem

Equinor og det norske teknologiselskapet Vissim har fullført utviklingen av et nytt og utvidet havovervåkningssystem for operatørselskaper på norsk og britisk sokkel.

Publisert

– Den nye løsningen er et av verdens mest avanserte systemer for overvåkning av havrommet og styring av skipstrafikk. Det er utviklet for å øke sikkerhet og kostnadseffektivitet ved alle marine operasjoner, sier Håvard Odden, som leder Vissims forretningsområde for maritime overvåkningsløsninger i en pressemelding.

Historisk har Equinor anvendt Vissims system for havovervåkning, logistikk via sjø og luft, koordinering av offshoreaktiviteter, og beredskap.

I 2018 tildelte Equinor en kontrakt på 100 millioner kroner til Vissim for å utvikle et marint overvåknings- og optimaliseringssystem som er i stand til å løse de operative behovene og effektivitetsmålene som kreves av en bredere offshore-energibransje.

Det nye og utvidede systemet inkluderer overvåkning av subseainfrastruktur, og planlegging av marine operasjoner gjennom værdata, sanntidsovervåkning og 3D-situasjonsforståelse. I tillegg er optimalisering av seilingsplaner, prediksjon av seilingsruter, effektiv kommunikasjon mellom offshorepersonell, fartøy og kontrollrom, selskapets offshoreinstallasjoner og fartøysdatabase, samt miljøovervåkning nøkkelfunksjoner i det nye systemet.

På norsk sokkel overvåker systemet kontinuerlig mer enn 60 offshoreinstallasjoner og mellom 5 000 og 6 000 fartøy på vegne av Equinor og andre operatørselskaper.

I tillegg til bedre IT-sikkerhet og ytterligere ressursovervåkningsfunksjoner, inkluderer det nye systemet fordelene med maskinlæring. Som del av programvareutviklingen har Vissim også utviklet en ny IT-infrastruktur som gjør det enklere å lagre, administrere og anvende data til nye formål.

Vissim har også erstattet programvaren på alle offshoreinstallasjoner og kontrollrom på norsk sokkel.

– Det nye havovervåkningssystemet medfører en betydelig styrking av sikkerheten og effektiviteten til marine operasjoner i Nordsjøen, både i Storbritannia og Norge. Vi har også forsterket systemets IT-sikkerhet, som er svært viktig i vår digitale tidsalder, legger Håvard Odden til.

– Programvareplattformen kan anvendes overalt hvor man har offshoreaktivitet, eller kystlinjer hvor det er et ønske om å forbedre effektiviteten og sikkerheten ved marine operasjoner, med tilhørende kostnads- og effektiviseringsgevinster på kjøpet, konkluderer Håvard Odden.

Vissim er en utvikler av programvare og nøkkelferdige systemer og infrastruktur for avanserte marine optimaliseringssystemer verden over. Selskapets hovedkontor ligger i Horten. Vissim har også kontorer i Storbritannia og Slovakia, samt et globalt partnernettverk.