«Eidsvaag Pioner»,

Milliondryss fra Enova skal elektrifisere fartøy

Blant støttemottakerne er det turistfartøy, fôrfartøy, en selvlosser og flere bulkskip.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ønsker en raskere innfasing av nullutslippsteknologi i maritim transport. Det gjelder særlige innovative elektrifiseringskonsepter av fartøy og teknologier for bruk av hydrogenbaserte energibærere. Enova støtter dem som går foran, og vi vil øke og framskynde utvikling og bruk av ny og innovativ teknologi som muliggjør utslippsfri maritim transport, sier Rune Holmen, leder maritim transport i Enova.

Enova tildeler i alt 76,7 millioner kroner i støtte til elektrifisering av sju nye fartøyer gjennom støtteprogrammet «Elektrifisering av sjøtransport».

Støtteprogrammet bidrar til at kommersiell bruk av batterier om bord på skip skjer hurtigere og i et økt omfang enn de ellers ville blitt, samt bidra til markedsopptak av batteriløsninger i alle fartøysegment.  Programmet skal også bidra til utvikling og demonstrasjon av teknologi som gir økt hybridiseringsgrad eller større bruksområder for batteri, skriver Enova i en pressemelding. 

Støttemottakerne

Eidsvaag AS får 23,2 millioner kroner til batterihybridisering og energieffektivisering av fôrfartøy. De opererer skip som transporterer fiskefôr fra fabrikker ut til oppdrettsanlegg langs norskekysten. 

Støtten vil gå til bygging av to nye fôrfartøy som er spesialdesignet for formålet. Med en batterihybridløsning, andre energieffektiviserende tiltak som optimalisert varmegjenvinningssystem med CO2-varmepumpe, samt elektrisk gravemaskin - kan fartøyet redusere klimagassutslipp i drift og på sikt opereres med nullutslipp i perioder.

Elektrifisering

Roslagen Shipping får 11 millioner kroner til MS «Sandtroll». De skal gjøre oppgraderinger og levetidsforlengelse av et spesialfartøy for sandpumping/mudring. Hovedmotor skal skiftes ut, og det skal installeres et elektrisk fremdriftsystsem med batterier, landtilkobling for lading og nye hjelpegeneratorer. Det er forventet at denne oppgraderingen vil gjøre det mulig å operere skipet i 10-15 nye år.

Hybridifisering av turistfartøy

Rødne Trafikk AS får 7,3 millioner kroner til hybridifisering av turistfartøy. Selskapet ønsker å bygge en hybrid båt for operasjon og drift fra Bergen til Mostraumen. Dette er en turistrute Rødne har driftet i ti år. Båten skal være en katamaran bygget i karbonfiber, og skal designes og bygges ved et verft i Vestland. 

Rødne hadde et ønske om å bygge et helelektrisk fartøy for Mostraumen, men ser at det er krevende å få tilgang til tilstrekkelig likestrømslading til å kunne gå helelektrisk hele turen, og installerer derfor i første omgang en batteripakke med kapasitet dimensjonert etter tilgjengelig strøm på kai. Fartøyet klargjøres for større batteripakke som installeres så snart tilstrekkelig lading er tilgjengelig.

Ny teknologi for tre frakteskip 

Rederiet Klaveness Combination Carriers (KCC) har gjennom sitt datterselskap KCC Shipowning AS intensjon om å installere såkalte "suction sail" i kombinasjon med batteripakke i tre nye identiske CABU kombinasjonsskip som skal bygges. De er tildelt 11,7 millioner kroner. Skipene frakter tanklaster inn og tørrlaster ut av Australia og oppnår gjennom dette svært høy utnyttelse av skipene.

Ny støtteordning planlegges

Denne tildelingsrunden var den nest siste innenfor dagens kriterier for «Elektrifisering av sjøtransport». 

En ny støtteordning planlegges for batteri i nullutslippsskip, og Enova vil komme tilbake med mer informasjon om få uker, skriver de i pressemeldingen.