Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H)
Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H)

Reagererer på at norske verft ikke får Enova-støtte

Norske verft har en rekke ganger vært først i verden med å utvikle både lav- og nullutslippsfartøy. Likevel tolker Enova det slik at verft og leverandørindustrien ikke kan motta støtte fra statsforetaket.

Publisert Sist oppdatert

Det er klima- og miljødepartementet som sender sine oppdragsbrev til Enova, og Enova utfører sitt mandat i henhold til disse. I et utdrag fra brevet heter det:

Enova og Klima- og energifondets formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enovas delmål er å bidra til

a. reduserte ikke-kvotepliktige klimagassutslipp mot 2030

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Skipsrevyen.no Pluss Personlig

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

199,-

per måned. Første måned 4,-

KJØP

Skipsrevyen.no Pluss Personlig

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Skipsrevyen.no Pluss Bedrift

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP