Landbruks- og matminister Geir Pollestad (SP)
Landbruks- og matminister Geir Pollestad (SP)

Endrer sjømannsfradraget

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering er enige om endringer i sjømannsfradraget, for å gjøre ordningen mer rettferdig og bidra til et løft for lokalsamfunn langs kysten, norske sjøfolk og nærskipsfarten. Derfor sender regjeringen nå på høring et forslag om endring i sjømannsfradraget, heter det i en pressemelding fredag. 

- Nærskipsfarten er en bærebjelke for lokalsamfunn langs hele kysten vår. Norske sjøfolk skal ha gode vilkår og næringslivet skal ha forutsigbare rammevilkår. Både næringen, sjøfolkene og arbeidstakerorganisasjonene har vært tydelig på at endringer i sjømannsfradraget er viktig. Med forslag om et alternativ til distansekravet, sørger vi nå for mer lik behandling av sjøfolk med ulik seilerdistanse, sier Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP).

Regjeringen vil endre sjømannsfradraget slik at vilkåret om «skip i fart» også kan oppfylles gjennom lengden på skipets turnusordning, med sammenhengende opphold om bord. I dag må skipet oppfylle et krav om seilingsdistanse for å få rett på fradrag. Forslaget til endring innebærer at vilkåret for sjømannsfradrag om seilingsdistansen for skip i kystfart dermed også kan oppfylles med et krav om tre ukers turnusordning på skip.

- Dette er en gledelig endring, som gir positive ringvirkninger, forutsigbarhet for næringslivet og for norske sjøfolk. Endringene som nå foreslås kommer etter flere runder med innspill og dialog med næringen. Vi vet at endringene er etterspurt og etterlengtet av folk og næringsliv langs kysten sier Landbruks- og matminister Geir Pollestad (SP).