Tøft år for Westcon

I en pressemelding skriver Westcon at de har vært igjennom nok et relativt tøft år, driftsmessig.

Pandemien fortsatte å by på utfordringer. Aktiviteten i Westcon Group i 2022 var redusert, og krigen i Ukraina har i tillegg ført til noe redusert aktivitet for deres selskaper, samt forstyrrelser i forsyningskjeden som igjen har ført til forsinkelser for flere pågående og fremtidige prosjekter. 

Driftsresultatet økte til 22 millioner i 2022 fra -29 millioner i 2021. Omsetningen i konsernet endte på 2,6 milliarder kroner i 2022, mot 2,25 milliarder kroner i 2021.

Daglig leder i Westcon Group, Jarle Sørhaug.

- Året 2022 har som en følge av krigen i Ukraina og coronaviruset vært et spesielt år. I en global sammenheng har det utløst stor usikkerhet på tilgangen av råmaterialer og prisnivåene på disse. Dette har igjennom året 2022 ført til noe redusert aktivitet for våre selskaper samt at det har medført forstyrrelser i forsyningskjeden som igjen har ført til forsinkelser for flere av våre pågående og fremtidige prosjekter, sier Jarle Sørhaug, daglig leder i Westcon Group.

- Konsernet er eksponert herunder for risiko knyttet til helse, sikkerhet og sikring på arbeidsplassen og på reise, offentlige folkehelseproblemer, som utbrudd av pandemier eller epidemier. Disse risikofaktorene kan potensielt påvirke konsernets ansatte og innleide medarbeidere og i enkelte tilfeller lokalsamfunn og omdømme, fortsetter han. 

Regnskapstall for Westcon Group:
(mill NOK)20222021
Driftsinntekter2.603.0632.251.585
Driftsresultat21.908-28.824
Årsresultat101.832443.561

Westcon, som har hovedkontor i Ølensvåg, har i mange år vært en av de største arbeidsgiverne på Haugalandet, skriver de. 

Konsernet sysselsatte 830 årsverk i 2022. 

- Uavhengig av konjunkturer og markedsutvikling har vi gjennom flere år investert mye i å tiltrekke oss, og holde på, kompetanse, i tillegg til å utvikle ny kompetanse gjennom eksempelvis lærlingordninger. Denne langsiktige tilnærmingen ser vi resultater av i et utfordrende fjorår, sier Sørhaug.

2022 har vært et utfordrende år som totalt gir konsernet et lite driftsoverskudd på 22 millioner, men finanspostene løfter årsresultatet til et ok nivå.

Her kan du se de fire største selskapene i konsernet og deres resultater for 2022:

  • Westcon Yards: Driftsinntektene på 1,7 milliarder kroner og årsresultatet på overskudd 19,1 millioner 2022.

  • Westcon Power & Automation (WPA): Driftsinntekter på 260,2 millioner kroner og årsresultatet på overskudd 13,3 millioner i 2022.

  • Westcon Løfteteknikk: Driftsinntekter på 232 millioner kroner og årsresultatet på overskudd 7 millioner i 2022.

  • Westcon Geo: Driftsinntekter på 377,7 millioner kroner og årsresultatet på overskudd 32,7 millioner.  

Fremtidsmuligheter

I pressemeldingen skriver de at Sørhaug vurderer fremtidsmulighetene innenfor olje- og energisektoren som gode, og man ser markedsmuligheter innen elektrifisering og grønne løsninger i flere av konsernets markedsområder.

Vedlikeholdsmarked innenfor forsvarssegmentet ser òg lovende ut. Det jobbes med å bygge opp aktivitet også innen andre segmenter, som kan styrke konsernets samlede aktivitetsnivå fremover. 

Selskapet ser et stort potensial i det nyutviklede lukket merdkonseptet for oppdrett i sjø.  I tillegg har et selskap i konsernet tatt et steg videre inn mot havvind ved å inngå i et nystiftet selskap sammen med Vindafjord kommune, Dommersnes AS. Dette for å tiltrekke oss industriell aktivitet på Dommersnes, med sammenstilling av havvindturbiner som primært satsningsområde.

- Vi har i alle år ligget i forkant av utviklingen ved å være tidlig ute med hybridisering og deretter elektrifisering av skip. På årets Nor-Shipping messe ble fabrikktråleren ECOFIVE kåret til Årets Ship 2023, sier Sørhaug.

Det er første gang en fiskebåt har blitt tildelt prisen til Skipsrevyen. Juryens begrunnelse var at fartøyet byr på en revolusjonerende teknologi. Fartøyet bygges av Westcon Yards. 

Tidligere år har verftet også mottatt utmerkelser for Årets Skipt ved at vi bygde verdens første hydrogenferje MF Hydra.