Debatt: 

- Alle de store, norske ferje- og hurtigbåtrederiene er helt eller delvis kjøpt opp av utenlandske eiere som forventer profitt. Jeg tror den kortsiktige tenkningen som nå råder innen denne sektoren fører til brudd med samfunnskontrakten, mener styreleder i Norsk Sjøoffisersforbund, Marius Strømmen.

Mannskapsmangel – en samfunnsutfordring

Kansellerte ferje- og hurtigbåtavganger på grunn av mannskapsmangel langs hele kysten. - Våre medlemmer står på hver eneste dag for å løse samfunnskritiske oppgaver, men maritimt personell lever ikke av knapper og glansbilder. De fortjener å ha en trygg jobbhverdag, konkurransedyktig lønn og tidsriktig turnus.

Publisert

Hver sommer skjer det. Pushvarsel og SMS blir sendt ut til ferierende, lokalbefolkning og næringsliv: “Innstilt på grunn av mannskapsmangel". Mannskapet som er tilgjengelig jobber lange dager og mye ekstra overtid for å få ferjene til å gå. 

Norsk Sjøoffisersforbund har varslet utfordringer rundt mannskapsmangel i flere år. Sjøfolk ble kategorisert som samfunnskritiske under koronaen, men hvor samfunnskritisk vi er nå, virker glemt av myndighetene. Sjøfolkene står på hver eneste dag, men selv med overtid og ekstravakter holder det ikke. Frustrasjonen og fortvilelsen er stor over rederier som ikke klarer å skaffe personell. Vi trenger tiltak for å få flere til å søke seg om bord på ferjer og hurtigbåter igjen. 

Marius Strømmen, styreleder, Norsk Sjøoffisersforbund.

Mannskapsmangel hos ferje- og hurtigbåtrederiene er prekær. Jeg sendte spørsmål til de hovedtillitsvalgte i ferjerederiene denne uken, og tilbakemeldingene viser en kaotisk bemanningssituasjon og stor usikkerhet. Mangelen på sjøfolk er nå så stor at mange ferje- og hurtigbåtavganger blir innstilt på kort varsel, da mannskapet om bord ikke vet hvem som kommer og tar over når maks antall timer er jobbet, eller om det kommer noen i det hele tatt. Dette påvirker helse, miljø og sikkerhet i arbeidshverdagen om bord i fartøyene. I tillegg har man vissheten om at det går ut over de som venter hjemme om du ikke får avløsning, som også påvirker moral og trivsel blant de som er om bord. 

Mannskapsmangel og gjennomtrekk på personell er så stort at det er blitt en samfunnsutfordring både for næringsliv, lokalbefolkning og turister. Rederiene og politikerne er ansvarlig for at anbud blir utført i henhold til kontrakt, men jeg føler at de ansvarlige peker mot hverandre uten at noe blir gjort med årsaken til kanselleringene.

Samfunnsansvar og anbudsregime

Konkurranse er sunt, men konkurransen må ikke føre til svikt i regularitet, og økt hyppigheten på SMS om kanselleringer på grunn av mannskapsmangel. Alle byråkrater, politikere og rederier bør vurdere om tankegangen er blitt litt for kortsiktig. 

Alle de store, norske ferje- og hurtigbåtrederiene er helt eller delvis kjøpt opp av utenlandske eiere som forventer profitt. Jeg tror den kortsiktige tenkningen som nå råder innen denne sektoren fører til brudd med samfunnskontrakten. Politikerne og byråkratene som setter spillereglene som skal følges av rederiene må stramme inn, slik at vi får fokus på rekrutterings- og bemanningssituasjonen. 

Norsk Sjøoffisersforbund ønsker seg strengere økonomiske konsekvenser for operatør ved høyt sykefravær og manglende bemanning. Så er det operatørenes ansvar å sørge for ha et lavt sykefravær og en så god mannskapspolitikk at de får nok maritimt personell. 

Dyktige sjøfolk og maritime ledere vi burde ha om bord, går nå på land

Noen sjøfolk går nå på land, da lønnen for funksjonærer/ledere på land i mange tilfeller har passert hva våre medlemmer har i lønn om bord. 

Sjøfolkene må jobbe opptil 14 timer per dag, på natt, i helger og i høytider, og de må i mange tilfeller oppholde seg om bord på sin fritid når hjemreise mellom hver vakt er for lang. Da er det fristende å vurdere en jobb der lønningen er bedre, og du kan gå hjem etter utført arbeid. 

Selvsagt har vi valgt yrke selv, men hvordan skal vi klare å rekruttere fremtidens maritime personell når jobben på land frister med bedre betingelser? 

Personalmangel – Hva gjør vi?

Mangel på bussjåfører fikk fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, til å annonsere betalt kurs for å rekruttere flere nye bussjåfører. Mangelen på sjøfolk er stor, og fylkesordførerne må nok gi mer enn et kurs for å få nok sjøfolk til fergene og hurtigbåtene i fremtiden. Å utdanne maritimt personell krever flere års skole og mange kurs. Rekrutteringen må starte umiddelbart om vi skal klare å få personell til våre samfunnskritiske ferger og hurtigbåter langs hele kysten. 

Maritimt personell velger de jobbene der lønn og turnus er best, og da er ferjene og hurtigbåtene blant taperne. 

Norsk Sjøoffisersforbund har i lang tid kjempet for å få til både bedre turnus og en riktig lønn uten at rederiene og NHO Sjøfart har villet være med på det. Operatørene ser heller ut til å gjenta sin sommertradisjon med SMS-varsel om innstilte avganger langs hele kysten. Alt dette kommer på toppen av en allerede kritisk lav bemanning på mange ferjesamband, som har vært tatt opp i riksmedia flere ganger.

Våre medlemmer står på hver eneste dag for å løse samfunnskritiske oppgaver, men maritimt personell lever ikke av knapper og glansbilder. De fortjener å ha en trygg jobbhverdag, konkurransedyktig lønn og tidsriktig turnus.