Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland fra Høyre etterlyser utslippsregelverk for verdensarvfjordene.

Etterlyser regelverk for Verdensarvfjordene

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) etterlyser når regjeringen vil fatte vedtak om de nye reglene om utslipp i Verdensarvfjordene på Vestlandet.

Publisert Sist oppdatert

- Kan statsråden forsikre at det blir tatt en snarlig avgjørelse om regelverk for utslipp i Verdensarvfjordene, etter dialog med kommunene og i samsvar med EØS-retten, spør Eskeland klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (AP)

I desember i fjor la Sjøfartsdirektoratet frem to alternativer for regulering av klimagassutslipp i Verdensarvfjordene. Bakgrunnen for anbefalingen er vedtaket som Stortinget fatter i 2018 om nullutslipp og vedtak fra 2021 om å sikre cruiseanløp i verdensarvfjordene også etter 1. januar 2026. 

- Kommunene, havnene og næringslivet i området må nå få en snarlig avklaring av saken, slik at de kan planlegge for videre drift og ha evne til å gjennomføre andre investeringer og utviklingstiltak til beste for miljø, økonomi og god samfunnsutvikling, skriver Eskeland i spørsmålet sitt. 

Det kom inn svært mange høringssvar i forbindelse med behandlingen av saken. Lengst gikk Advokatfirmaet SANDS som på oppdrag fra Aurland Hamnevesen KF gjorde en EØS-rettslig vurdering av nullutslippskravet i verdensarvfjordene på Vestlandet. De konkluderte med at et slikt krav sannsynligvis ikke kan rettferdiggjøres.

Aurland og Strand kommuner har også sendt et klage på vedtaket fra 2018 til ESA, med begrunnelsen at vedtaket er i strid med EØS-retten.

 - Klagen og vurderingen av denne kan ha relevans for utformingen av regelverket, som må være i samsvar med gjeldende rett.