Illustrasjonsfoto: Color Line

700 sjøfolk setter sin lit til Hareide

Det politiske spillet om KrF sitt retningsvalg i norsk politikk, handler også om skjebnen til de 700 sjøfolkene om bord på fergene Color Line ønsker å flagge fra NOR til NIS-registeret.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Leder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen, er optimist.

- Jeg har tro på at vi skal klare å redde de 700 uansett, sier Hansen til Skipsrevyen. Han legger til grunn at konsekvensen av forskriftsendringen er så stor at regjeringen må ta dette innover seg.

Johnny Hansen. Foto: Norsk Sjømannsforbund

Saken har også skapt reaksjoner i den internasjonale fagbevegelsen som ikke forstår hvorfor Norge skal starte «kappløp mot bunnen» i det nordiske fergemarkedet, dette ble uttrykt i en uttalelse på ITF Kongressen i Singapore i oktober. I tillegg er saken diskutert i det danske folketinget, samt i Nordisk Råd.
- Vi har fått garantier fra det største opposisjonspartiet om at de vil legge inn forslag om at dagens refusjonsordning skal videreføres, og at de vil sikre dette gjennom forskrift. Dette gir Color Line den forutsigbarheten de har etterspurt, og de vil da ikke ha behov for å flagge ut. Dagens ordning gir Color Line meget gode konkurransevilkår i det nordiske fergemarkedet, sier Hansen videre.

Geir Pollestad (SP), leder for næringskomiteen på Stortinget vet ikke om et felles, nordisk regelverk er nødvnedig. – Jeg tror ikke felles nordisk regelverk er det mest nødvendige. Det som trengs er nordiske regjeringer som forstår verdien av å beholde nordiske sjøfolk. Det gjør dessverre ikke den norske regjeringen. Men vil ikke helt avvise et felles nordisk regelverk heller, sier Pollestad til Skipsrevyen. 

Pollestad sier videre at  dersom regjeringen og KrF lytter til argumentene i saken, så kommer de ikke til å gjennomføre dette. – Kommer SP i regjering så vil ikke dette bli gjennomført.  

Hans Sande. Arkivfoto

- KrF kan støtte saken nå om de ønsker, det er ikke avhengig av et samarbeid med AP, sier sjøkaptein Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund. – Det sagt, så håper jeg at saken er så høyt på begge partiers agenda at de kan høste noe sammen om det skulle bli et retningsvalg i KrF mot AP.

Vil ikke svare enda

Denne uken ble det klart at Hareide etter all sannsynlighet ikke får flertallet han ønsker for å gå i regjering med Arbeiderpartiet. Da er sjøfolkene sitt foreløpig siste håp at partiet i stedet løfter saken inn i budsjettkampen. Om det er aktuelt vil ikke stortingsrepresentant, og medlem av næringskomiteen, Steinar Reiten (KrF) kommentere.

Steinar Reiten. Foto: KrF

- Dette er en sak med budsjettmessige konsekvenser, da en eventuell forskriftsendring der Color Line får mulighet til å flagge Kiel-fergene over til NIS, vil få innvirkning på bevilgningen til refusjonsordningen for sjøfolk. Før KrF har offentliggjort sitt alternative statsbudsjett kommenterer vi ingen saker som har provenymessig effekt, skriver han i en e-post til Skipsrevyen.

Det er ventet at KrF legger frem sitt alternative statsbudsjett rundt 5. november.