Nasjonal Transportplan:

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Setter av 34,2 milliarder til sjøtransport, havner og farleder.

Regjeringen setter av 34,2 milliarder kroner i den nye nasjonale transportplanen til sjøtransport, havner og farleder. – Gode koblinger mellom sjø og land er viktig for både næringsliv og nasjonal beredskap, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Publisert Sist oppdatert

- Norge har en av verdens lengste kystlinjer. Moderne havner og gode koblinger mellom kyst og vei er viktig for kystsamfunn og næringslivet langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

- God fremkommelighet og tilstrekkelige dybder i farledene, egnet havneinfrastruktur og gode koblinger mellom sjø og land er også viktig for vår evne til å ta imot allierte forsterkninger og forsyninger ved behov. Når vi styrker kysten bidrar det til å styrke vår forsvarsevne og beredskap, sier Myrseth.

I transportplanen setter regjeringen av penger til utbedring og vedlikehold av farleder og navigasjonsinnretninger, samt styrking av maritime tjenester.

Utbedrer farleder på Vestlandet

- Vi vil ha sikrere ferdsel langs hele kysten, men har sett spesielt til Vestlandet. Utbedringer av farleder skal bidra til å redusere sannsynligheten for ulykker og miljøskadelige utslipp, og bedre fremkommeligheten for skipstrafikken, sier Myrseth.

Regjeringen setter av om lag fem milliarder kroner i første seksårsperiode til utbedring av farleder.

Oppgraderer fiskerihavner i nord

- Fiskerinæringen har behov for oppgraderte havner som kan ta imot større fartøy tilpasset dagens kystflåte, og mange fiskerihavner trenger oppgraderinger raskt. Det er viktig for de som bor og jobber langs kysten, spesielt i nord, sier fiskeri- og havministeren.

I første seksårsperiode (2025-2030) har regjeringen satt av om lag tre milliarder kroner til havneutbedringer som skal øke fremkommeligheten, forbedre effektiviteten og redusere ulykkesrisiko. Tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak blir videreført og styrket.

I andre seksårsperiode (2031–2036) vil regjeringen fortsatt støtte opprustingen av fiskerihavner, spesielt i Nord-Norge, og vil utrede nye behov og tiltak i samarbeid med lokale myndigheter.

Nye, større kysttiltak 2025–2030

Fylke Tiltak Investering i millioner
FinnmarkVardø fiskerihavn364
TromsÅrviksand fiskerihavn69
NordlandAndenes fiskerihavn800
NordlandVærøy fiskerihavn497
NordlandRøst fiskerihavn305
Møre og RomsdalRøyrasundet til Svædet (farledstiltak)122
VestlandSkatestraumen – Fåfjorden – Vågsfjorden – Måløy sør (farledstiltak)154
VestlandKalvåg fiskerihavn146
VestlandFlorø – Frøysjøen (farledstiltak)124
RogalandNordlig innseiling Haugesund (farledstiltak)106
RogalandFeistein – Tungenes (farledstiltak)116
TelemarkGjennomseiling Torsbergrenna (farledstiltak)170
ØstfoldInnseiling Halden (farledstiltak)106

Tall i millioner

Pågående, større investeringer som fullføres 2025-2030

Fylke Tiltak Investering i millioner
FinnmarkGamvik fiskerihavn (forskuttering)72
FinnmarkKjøllefjord fiskerihavn217
TromsHusøy Fiskerihavn74
Nordland og TromsBognes – Tjeldsund – Harstad med innseilinger (farledstiltak)283
TromsEngenes fiskerihavn (forskuttering)41
NordlandStamsund – Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet (farledstiltak)30
NordlandInnseiling Mo i Rana66
VestlandFosnavåg fiskerihavn (forskuttering)109
VestlandStad skipstunnel3166
VestlandInnseiling Florø (farledstiltak)47
ØstfoldInnseiling Borg (farledstiltak)199

Tall i millioner