Endringer i Brønnbåteierne sitt styre

Etter valget under generalforsamlingen er det klart at en går ut og én ny kommer inn i Brønnbåteiernes Forening sitt styre.

Årets generalforsamling ble arrangert på Gardermoen. Styreleder Tanja Hoel, styremedlem Helge Ervik (Rostein), styremedlem Kent-Roger Wahlvåg (Frøy), samt styremedlem Harald Tom Nesvik (Sølvtrans) tok alle gjenvalg og fikk fornyet tillit fra årsmøtet. 

Styremedlem Hans Bakke (Seistar) tok ikke gjenvalg. Generalforsamlingen valgte da Erlend Maurstad (Intership) som hans erstatter, og nytt tilskudd til styret. 

– Jeg ser frem til å bidra og ta del i styrearbeidet, sier Erlend Maurstad. 

Erlend Maurstad er ny i styret.

Maurstad arbeider i Intership som mannskapssjef og er utdannet som fiskerikandidat fra Tromsø. Han har flere tiårs erfaring både fra forvaltning og virksomheter innenfor sjømat shipping. Erlend har hovedkontor på Hareid. 

– Jeg ønsker Erlend velkommen inn og ser frem til å fortsette styrearbeidet med resten av gjengen. Jeg takker for tilliten for å fortsette som styreleder, sier Tanja Hoel i en kommentar til valget. 

Hun påpeker at Hans har bidratt til styret i Brønnbåteierne i over 15 år i ulike roller. 

– Det er et fåtall som har vært aktiv i Brønnbåteierne over så lang tid som Hans. Med sin kompetanse og kunnskap har han vært et flott tilskudd i styret og jeg vil benytte anledningen til å takke for det gode samarbeidet, oppsummerer hun. 

Etter valget er det også klart at Per Harald Olsen (Brønnbåt Nord), fortsetter som vara i styret.