Fra byggingen av den nye hekktråleren som er under bygging.
Fra byggingen av den nye hekktråleren som er under bygging.

Milepæl nådd for Bluewild-prosjektet

Det tyrkiske verftet Norse Group kunne nylig markere fullføringen av den siste blokken i byggeprosessen en revolusjonerende hekktråler for Bluewild.

Publisert

Fartøyet er designet av Ulstein Design & Solutions AS og ble tildelt Innovasjonsprisen 2022 under Nors-Fishing i fjor.

Et svært drivstoffeffektivt fremdriftssystem og en revolusjonerende løsning for å ta fisk om bord er to av nyvinningene.

Den nye tråleren har et effektivt hybridsystem med to propeller, som kombinerer batterier med dieselelektrisk og dieselmekanisk fremdrift. Gjennom analyser og tanktester forventes det at dette hybridsystemet, sammen med de øvrige energisparetiltakene om bord, vil gi minst 25 prosent reduksjon i drivstofforbruk og utslipp, sammenlignet med en tilsvarende moderne tråler som driver denne typen av kombinasjonsfiske. I enkelte operasjoner kan besparelsen overstige 40 prosent.

Fartøyets nye trålhåndteringssystem, en del av ECOFIVE-løsningen, leder fisken inn i et vannfylt fangstmottak i fartøyet under vannlinjen. Fangsten forlater ikke vannet og utsettes dermed ikke for samme fysiske påkjenning som når trålposen dras opp på dekket over trålslippen før den tømmes i mottaksbingene.

Fartøyet skal ferdigstilles ved Westcon Yards i Ølen.

Fra byggingen av det nye fartøyet i Tyrkia
Fra byggingen av det nye fartøyet i Tyrkia
Fra byggingen av det nye fartøyet i Tyrkia