MS «Ecofive» er Ship of The Year

Tråleren «Ecofive» fikk tirsdag prisen Ship of The Year, som deles ut av det maritime fagbladet Skipsrevyen. Prisen ble delt ut av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP) under Nor-Shipping på Lillestrøm. Det er første gang et fiskefartøy vinner den gjeve prisen som er delt ut siden 1997.

Publisert Sist oppdatert

Prisen gis til Westcon Yards Ølen som bygger fartøyet, Ulstein Design & Solutions som designere og rederiet Bluewild i Ålesund.

Årets vinner er «Ecofive» - navnet etter arbeidstittelen på prosjektet:

"Eco-friendly-fishing-vessel". Et miljøvennlig fartøykonsept som har mange elementer som lett kan anvendes på andre fartøy og dermed gjøre fiskeflåten grønnere. Ikke minst er dette et stort skritt i en mer ressursvennlig retning, i en tid da bærekraftig høsting fra havet vil komme enda mer i fokus i fremtiden..

Fartøyet er utstyrt med et hybrid fremdriftssystem der batterisystemet har en kapasitet på 1130 kWt. I tillegg til en rekke energieffektiviserende tiltak vil dette samlet gi minst 25 prosent reduksjon i drivstofforbruk og utslipp sammenlignet med et tilsvarende moderne fartøy av denne typen. Innsparingene kan under noen operasjoner komme opp i 40%.

Med estimert 330 driftsdøgn i året vil det årlige utslippet av CO2 potensielt bli redusert med 748 tonn.

Fangstteknologien legger kompromissløst vekt på å ta vare på råstoffet fra fangst til ferdigprosessert vare:

  • Skånsom tråling og ombordtaking der fangsten blir tatt inn under vannlinja

  • Levendelagring av fangsten i vanntanker i mottaket

  • Prosessering av flere produkt

  • Jevn fabrikkutnyttelse

  • CO2 som kuldemedium som gir lavere temperatur ved innfrysing og bedre kvalitet

  • Tar vare på alt av restråstoff

Her har rederiet og design blant annet hentet teknologi fra brønnbåtnæringen og landanlegg og smeltet dette sammen i en komplett designpakke for ombordproduksjon.

Om Ship of The Year:

Skipsrevyen har siden 1997 hedret god norsk skipsbygging og design gjennom prisen Ship of The Year. Det er Skipsrevyens lesere som foreslår kandidater, og en fagjury som tar den endelige avgjørelsen.

Juryen består av:

Gustav Erik Blaalid (Juryleder og styreleder i Oceanspace Media)

Hans Jørgen Rambech (seniorforsker ved Sintef Ocean i Trondheim)

Sverre Steen (Professor og instituttleder ved Institutt for Marin Teknikk ved NTNU i Trondheim)