KOMMENTAR AV FISKERI- OG HAVMINISTER BJØRNAR SKJÆRAN

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP)

- I går feiret vi grunnloven. I dag feirer vi kvinnene i maritim næring

Bevissthet rundt likestilling er viktig i alle næringer, og spesielt der kjønnsbalansen er skjev, skriver fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Derfor gleder det meg at FNs sjøfartsorganisasjonen (IMO) har bestemt at vi i dag - 18. mai - markerer den internasjonale dagen for kvinner som jobber i maritim næring.

Den maritime næringen trenger flere kvinner, men sliter med å rekruttere og beholde dem.

Det er det mange grunner til.

En studie utført av Høgskolen i Innlandet, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, viser at en rekke utfordringer hindrer kvinner fra å jobbe i maritim næring.

Rapporten peker på at utfordringer knyttet til arbeidsmiljø, holdninger, trakassering, tilpasning av utstyr, arbeidsvilkår og betingelser hindrer kvinner fra å jobbe i næringen.

For at flere kvinner skal velge en maritim karriere må vi fjerne hindre, og sikre at kvinner føler seg trygge og velkomne. Her må både næringen og myndighetene på banen.

Regjeringen vil derfor om kort tid legge frem en likestillingsstrategi for maritim næring.

Full likestilling er ikke noe vi oppnår over natten. Det tar tid, det vet vi. Men en dag skal vi feire.

Som i går da vi feiret grunnloven.

Og i dag, når vi feirer kvinnene i maritim næring.