Regjeringen vil bruke 2,5 millioner på å øke maritim eksport

Som en del av maritim eksportstrategi, vil regjeringen styrke den norske maritime bransjen sin internasjonale posisjon. Nå bevilger regjeringen 2,5 millioner kroner til leverandørutvikling, for å styrke bransjens posisjon som ledende på nye, grønne maritime løsninger og tjenester.

Publisert Sist oppdatert

– Maritim næring er en av våre viktigste eksportnæringer. Vi har skipsverft, skipsdesignere og rederier som utvikler banebrytende teknologi og selger den til hele verden. Når vi tildeler friske, øremerkede penger er målet å bidra til økt innovasjon og aktivitet som kan styrke eksporten ytterligere, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Pengene tildeles i 2023, og tilskuddet øremerkes maritime prosjekter under Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

– Det offentlige er en viktig innkjøper av maritime varer og tjenester. Målet vårt er at norske leverandører som vinner store kontrakter med norske myndigheter skal bli mer konkurransedyktige og bedre posisjonert til å vinne kontrakter på det internasjonale markedet. Leverandørutviklingsprogrammet har viktig ekspertise på innovative offentlige anskaffelser. Jeg har stor tro på at disse pengene vil komme både offentlige innkjøpere og den maritime næringen til gode, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Næringsministeren og fiskeri- og havministeren lanserte tidligere i år en storsatsing på norsk maritim eksport som en del av eksportreformen Hele Norge eksporterer. Regjeringen setter av totalt 25 til 50 millioner kroner til satsingen, og pengene skal brukes innen utgangen av 2023. Et eget tilskudd til leverandørutvikling for innovative maritime løsninger er et av de ti tiltakene regjeringen lanserte.

  Regjeringens ti tiltak for økt maritim eksport:

 1. Etablere eksportnettverk og kartlegging av konkrete markedsmuligheter. 
 2. Opprette program for merkevarebygging, posisjonering og eksporttrening. 
 3. Utvikle spisset områdesatsing for Singapore og Sørøst-Asia. 
 4. Etablere tematisk satsing på fartøy til havvind og offshore i Nord-Europa. 
 5. Etablere tematisk satsing på cruiseskipmarkedet i USA og Europa. 
 6. Opprette program for grønt maritimt skifte i tilknytning til EU Fit for 55. 
 7. Styrke "Team Norway" gjennom strategisk internasjonalt myndighetsarbeid. 
 8. Bidra med eget tilskudd til leverandørutvikling for innovative maritime løsninger.
 9. Benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy. 
 10. Styrke finansieringsløsninger for norsk skipsbygging.