«Havila Capella» settes tilbake i drift

Havila Kystruten har fått nødvendige sertifikater fra Sjøfartsdirektoratet som gjør at kystruteskipet «Havila Capella» har fått gyldig forsikring og vil settes tilbake i drift langs norskekysten.

Publisert

Siden 12. april har «Havila Capella» ligget til kai i Bergen, etter at forsikringsselskapene terminerte forsikringsavtalene på skipet grunnet EUs sanksjoner mot leasingselskapet GTLK Asia.

Havila Kystruten har jobbet med løsninger for å ta over eierskapet av skipet. Det er blant annet levert inn en stevning til High Court of England & Wales i London for å tvinge frem et eierskifte på «Havila Capella». Samtidig har rederiet gjennom en begjæring til Hordaland Tingrett 16. juni krevd midlertidig arrest og tvangsbruk av Havila Capella.

I rute 28. juni

20. juni kom kjennelsen fra Hordaland Tingrett, hvor de ga rederiet medhold.

- Vi har gjennom kjennelsen fra Hordaland Tingrett fått rollen som bestyrer av «Havila Capella», med alle rettigheter som en registrert eier har, forklarer Martini.

- Sjøfartsdirektoratet har nå utstedt gyldige sertifikater for «Havila Capella» til Havila Kystruten, som igjen betyr at vi har fått gyldig P & I-forsikring med assistanse fra forsikringsselskapet Skuld. De neste dagene skal vi bruke på å få på plass kaskoforsikringen på skipet, slik at «Havila Capella» er tilbake i rute fra 28. juni. Da starter hun på sin neste rundreise langs norskekysten.

Martini ønsker også å påpeke at Havila Kystruten har hatt et godt samarbeid og god dialog med Sjøfartsdirektoratet i denne saken.

Har stor betydning

«Havila Capella» har ligget til kai i Bergen med besetning om bord, og skipet er straks klar til å ta imot gjester om bord.

- Det har vært viktig for oss å sikre våre verdier, og ikke minst vår største ressurs – våre ansatte. Vi har hele tiden vært sterke i troen på en løsning, og har valgt å holde alle i jobb. Det er vi glade for nå. Vi har et motivert mannskap om bord som har vist stor stå-på-vilje i en krevende situasjon, og som nå gleder seg stort til å vise frem det beste av norskekysten til våre gjester, sier Martini.

- Det er naturlig nok også svært viktig for rederiet å få «Havila Capella» tilbake i drift. Det har også stor betydning for kystsamfunnene og norsk verdiskaping. Vårt samfunnsoppdrag langs norskekysten bidrar til et betydelig antall arbeidsplasser, og til norsk nærings- og reiseliv utover våre seilinger, i tillegg til å være en viktig del av infrastrukturen langs kysten, sier Martini.

«Havila Capella» vil ha sin første avgang fra Bergen tirsdag 28. juni kl. 20.30.

Bakgrunn

Etter at «Havila Capella» ble rammet av sanksjoner, søkte rederiet Utenriksdepartementet om dispensasjon til å drifte skipet. Denne dispensasjonen ble gitt 26. april, og ga Havila Kystruten mulighet til å drifte skipet i 6 måneder. Samtidig tok ikke UD stilling til dispensasjon som gjaldt forsikringsstillelse av skipet. En søknad om dispensasjon om forsikringsstillelse ble avvist av Utenriksdepartementet 9. mai.

Rederiet har søkt å finne løsninger hos departementene for å få «Havila Capella» tilbake i drift, men dette har foreløpig ikke ført frem.

- Avgjørelser som involverer embetsverk, flere departement og øverste politiske ledelse er ganske komplisert og tar tid. Vi har lenge trodd vi nærmet oss en snarlig løsning, men saken vår har foreløpig ikke vært ferdigbehandlet på politisk nivå, forklarer Martini.

- Derfor er det svært gledelig at vi har kommet til en løsning på egenhånd, i godt samarbeid med forsikringsselskapet vårt, jurister og Sjøfartsdirektoratet, som gir oss muligheten til å sette «Havila Capella» tilbake i normal drift, avslutter han.