Gå til innhold
Annonse
Utslippsfrie
Utslippsfrie "Vision of the fjord" Foto: Sverre Hjørnevik

Stortinget vedtok torsdag at cruiseskip og -ferger skal seile utslippsfritt i norske verdensarvfjorder så snart det er teknisk mulig, og senest innen 2026. -Velkommen etter sier Per Sævik.

Annonse

Utslipp fra cruiseskip har blant annet ført til synlig forurensning i Geirangerfjorden og Nerøyfjorden.

- Nå tar vi et nytt steg innenfor det grønne skiftet til sjøs, som gir global gjenklang. Nasjonalt vil dette gi verdifull utvikling av utslippsfrie løsninger på mange turistskip, vi kutter store klimagassutslipp, og vi hindrer skadelig lokal luftforurensing, sier leder i miljøstiftelsen ZERO, Marius Holm i en pressemelding.

Les også:

Velkommen etter

Havila Holding AS, den ene av aktørene som skal seile Kystruten mellom Bergen og Kirkenes fra 2021, mener det er fullt mulig å seile utslippsfritt i de norske fjordene innen få år.

Stortingsvedtaket lyder:

«Stortinget ber regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er gjennomførbart, og senest innen 2026.»

– Havila hilser vedtaket velkommen, for ikke å si velkommen etter. Vi skal være klare til å seile utslippsfritt i fjordene allerede fra 2021, sier administrerende direktør Per Sævik i Havila i meldingen.

Daglig leder i næringsklyngen NCE Maritime CleanTech, Hege Økland, sier vedtaket får stor betydning for bransjen.

– Bruk av den offentlige innkjøpsmakten i ferjeanbudene, der det blir stilt strenge krav til energieffektivitet og utslipp har gjort at Norge har en verdensledende maritim leverandørindustri på lav- og nullutslippsløsninger. Dette vedtaket kan sikre industrien vår sin posisjon innenfor dette området, slik at norsk næringsliv blir styrket, arbeidsplasser skapes og at vi kan bidra til gode løsninger globalt, sier daglig leder Hege Økland.

Les også:
Annonse