Gå til innhold
Annonse
"Songa Anne" Illustrasjonsfoto: AlfvanBeem [CC0], from Wikimedia Commons

Songa Bulk skriver i en børsmelding at de selger hele flåten til Star Bulk. 

Annonse

Songa, som for tiden eier 15 tørrbulk skip inngikk 14. mai en avtale om salg av flåten til rederiet Star Bulk. I bytte mot fartøyene får Songa 13 688 000 aksjer i Star Bulk, i tillegg til 14,55 millioner amerikanske dollar i kontanter. 

Songa Bulks utestående opsjonsprogram 37.000 Star Bulk-aksjer og 450 000 dollar i kontanter blir også kjøpt opp og avsluttet. 

Gjennomføring av avtalen er avhengig av godkjenning av to tredjedeler av Songas aksjonærer på generalforsamlingen i begynnelsen av juni. Aksjonærene Arne Blystad, Herman Billung og Magnus Roth som til sammen kontrollerer 29 prosent av aksjene i Songa har allerede forpliktet seg til avtalen. 

Blystad, som i dag er styreleder i Songa Bulk vil tre inn i Star Bulks styre, mens Billung vil få jobb i rederiets ledelse. 

Annonse