Gå til innhold
Annonse
Annonse

M/S «VÅGSUND» har vært til ombygging ved PTS Ltd. i Szczecin i Polen og ble tilbakelevert til rederiet, Bio Feeder AS i Torangsvåg, i juni 2011. Ombyggingen var så vesentlig at “nybygget” like godt ble døpt. Det skjedde den 8. juli med Hanne Steen som gudmor. Hun er logistikksjef i BioMar.

Vaage Ship Management i Bergen hadde gjennom driften av to andre fôrbåter, «Terneskjær» og «Kryssholm», god erfaring med drift av skip som leverer fôr til oppdrettsanlegg. BioMar skulle ta «VÅGSUND» på et langsiktig tidscerteparti og kontaktet VSM allerede våren 2009 for å få prosjektert et effektivt fartøy for levering av fôr i bulk.
VSM og Biomar samarbeidet om skipets design, og VSM var også medvirkende til innhenting av kapital samt å få på plass finansieringen med Innovasjon Norge og Nordea.

BioMar gruppen
er den tredje største leverandøren av fiskefôr til akvakulturnæringen – etter Skretting og Ewos. Hovedområdene er fiskefôr til laks og ørret i Norge, Storbritannia og Chile – og til ferskvannsørret, sea bass og sea bream i resten av Europa. BioMar gruppen leverer fiskefôr til 50 land og til mer enn 25 ulike fiskearter.
Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs hele kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim. Selskapet har en svært markeds- og resultatorientert organisasjon, og virksomheten er basert på aktiv forskning og utvikling for å videreføre en ledende rolle innen miljø og fiskehelse. Selskapet ble som første norske fôrprodusent sertifisert etter ISO 9001 standard.
BioMar inngår i BioMar-Gruppen som også har fabrikker i Skottland, Frankrike, Danmark, Hellas og Chile.

Ombyggingen
«VÅGSUND» (ex «Torill», ex «Fehn Trader», ex «Arklow Marsh») er bygget i 1988 ved Peters Schiffbau Gmbh i Tyskland med lengde på nesten 74 meter og dødvekt på 2.183 tonn. Hovedmotoren er en MaK 6M 332 med ytelse på 749kW.
Ombyggingsarbeidet startet høsten 2010. Nå er skipet ferdig ombygget fra en standard bulk carrier til et selvlossingsfartøy for transport av fiskefôr. Ombyggingen skal ha kostet over 70 millioner kroner, og det gikk med ca. 300 tonn med nytt stål. Tegninger i forbindelse med arbeidene er utført av Harald Ulvan.
Losseutstyret, inkludert kraner er levert og installert av Graintec, Danmark. Det er installert 21 tanker i lasterommet. Hver silo fylles og tømmes individuelt ved at luker åpnes i bunnen og fôret ender på et conveyor belte. Etter veiing går lasten gjennom en sjakt som kobles til oppdrettsanleggets fôringsinntak. Prosedyren overvåkes fra broen. Med lasting og lossing fra silo til silo kan skipet spare inn to dager per uke sammenlignet med vanlige operasjoner. Det betyr at laksefôret kommer hel og uskadet frem til laksen, og man slipper unna mellomstoppet i fôrsekker. Lossesystemet kan levere ca. 200 tonn per time.
Skipet har fått fire nye hjelpemotorer Nogva Scania og Nogva Deere fabrikat. Brunvoll har levert 2 x thrustere, og nytt gear og propellanlegg er fra Heimdal. Skipet er oppmalt med malingsprodukter fra Hempel.
Fartøyet har fått ny innredning og bro. Elektropartner i Stavanger er leverandør av tavler og broutstyr, mens det nye DP-anlegget kommer fra Kongsberg Maritime. «VÅGSUND» har klasse i Germanischer Lloyd, fører NOR flagg og har Bergen som hjemstedshavn. Skipet har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 73,85 m
Bredde største
11,50 m
Dybde i riss
5,40 m
DW 2.183 t
Draft full lastet
7,20 m
GT
1524
NT
783
IMO
8713823

«VÅGSUND» seiler med et mannskap på syv personer og skal være stasjonert på Karmøy fra neste år. I mellomtiden blir Myre i Vesterålen base. Fra 1. januar 2012 vil rederiet overta driften selv av «Vågsund», «Terneskjær» og «Kryssholm».

Annonse