Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto: Fiskeridirektoratet
Illustrasjonsfoto: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet fant rundt 800 garn, kongekrabbeteiner, store mengder med tauverk, og wire under sitt årlige opprenskingstokt, som ble avsluttet forrige uke

Annonse

- Mens kystfiskeflåten blir stadig bedre til å rapportere tap av fiskeredskaper, kan det virke som om havfiskeflåten har hatt en negativ utvikling, skriver direktoratet etter toktet.

Årets tokt gikk langs norskekysten fra grensen mot Russland til Runde på Sunnmøre, med det innleide fartøyet MS «Vendla». Det ble blant annet fjernet bortimot 25 kilometer med garn. Mengden fisk og skalldyr i garna varierer med alder og havdyp, men det ble funnet garnlenker med nesten 4000 kg fisk eller 1000 skalldyr.

- Den negative effekten av slike garn reduseres betydelig ved at Norge har et godt og velfungerende system for både melding om og fjerning av tapte fiskeredskaper, og nær 90 prosent av redskapene vi hentet opp stammer fra innmeldte posisjoner fra fiskerne, forklarer seniorrådgiver og toktleder Gjermund Langedal ved utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Rekordstor tilbakelevering

I tillegg ble det fjernet rundt 100 kongekrabbeteiner i Finnmark, ca. 38 000 meter tauverk/line, ca. 6000 meter wire, en trål, en snurrevad og 2000 meter snurrevadtau. Det ble i tillegg funnet betydelige mengder av komponenter fra trål som lin, bobbins, og tråldører, skriver Fiskeridirektoratet.

Garn og kongekrabbeteiner har høyest prioritet i opprenskingen fordi disse redskapene gir størst risiko for såkalt spøkelsesfiske. Alle tapte eller dumpede redskaper utgjør i tillegg til spøkelsesfiske også en potensiell fare for ytterligere tap ved fasthekting av disse. Derfor er årlig opprensking svært viktig.

– Resultatet taler for seg selv, og det viser hvor viktig årlig opprensking er. Selv om det også tas opp en god del fiskeredskaper gjennom ordningen «Fishing for litter» synes dette ikke å ha noen innvirkning på resultat for vårt årlige opprenskingstokt. Dette kan nok begrunnes med at vi all hovedsak har fokus på ferskvaren for å redusere faren for spøkelsesfiske, sier Langedal.

– I en tid hvor marin forsøpling får stadig økende oppmerksomhet er det nedslående å finne wire og snurrevadtau til større fartøy som er dumpet nylig. Isolert sett utgjør dette kanskje ikke den største faren, men det utgjør en betydelig fare for line- og garn. Dette er uholdbart og burde høre fortiden til, avslutter han.

Utveksler kunnskap

Fiskeridirektoratet leder et nordisk samarbeid gjennom prosjektet Clean Nordic Oceans. Her utveksler de nordiske landene kunnskap om hvordan en kan redusere tap av fiskeredskaper, og samtidig hvordan en kan øke gjenfinning og mottak av tapte redskaper.

I oktober inviterer Clean Nordic Oceans til møte om marin forsøpling på Runde, der fiskere også er invitert til å delta.

 

Annonse