Gå til innhold

Brødrene Aa med nytt design for hydrogenfremdrift av passasjerbåter

Illustrasjon: Brødrene Aa
Illustrasjon: Brødrene Aa

Brødrene Aa har utviklet nytt design for nullutslipps hurtiggående passasjerbåter med hydrogen som drivstoff. Den nye fartøytypen Aero 42 Hydrogen ble presentert for verden under arrangementet Utslippsfrie hurtigbåter på Hell ved Trondheim tirsdag.

Brødrene Aa er ledende på design og bygging av hurtiggående karbonfiber passasjerbåter. Bedriften er også ledende på nullutslippsteknologi og har blant annet levert det prestisjefylte og prisbelønte fartøyet «Future of The Fjords», verdens første nullutslipps turistbåt. Nå satser bedriften videre.

- Vi jobber hardt for å ligge i front sier Tor Øyvin Aa, direktør i Brødrene Aa. - Takket være dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere er vi klare til å bygge det som kan bli Norges første hurtiggående hydrogendrevne passasjerbåt. 

Utfordrende teknologiutvikling

Illustrasjon: Brødrene Aa
Illustrasjon: Brødrene Aa

Det siste årene har Brødrene Aa målrettet bygd opp egen kompetanse på hydrogenteknologi.

- I arbeidet med Trøndelag sin krevende utviklingskontrakt har vi blant annet med oss Westcon Power & Automation og operatøren Boreal, sier Anstein Aa, Teknisk direktør i Brødrene Aa. - Begge aktørene er ledende på sine felt. Nå har vi samarbeidet om å utvikle de beste løsningene. 

Lange og krevende ruter

To av fartøyene skal gå den 95 nautiske mil lange ruta Trondheim-Kristiansund. Med kapasitet 275 passasjerer og fart på 34 knop krever ruta mye energi. Brødrene Aa har valgt hydrogen til fremdrift. Det gir nullutslippsløsning og mulighet for å lagre store energimengder om bord. Det siste er viktig for å oppnå lang rekkevidde.

Ny fartøytype

Aero 42 er designet for fremtiden. Katamaranfartøyet er 42.8m meter langt og kan operere i 34 knops fart over avstander opptil 150 nautiske mil. For optimal sikkerhet er brenselceller og lagertanker for hydrogen plassert helt akter. Designet med slanke skjærende skrog sikrer god energiøkonomi. Materialvalg og design gjør fartøyet svært lett. I tillegg er god passasjerkomfort og universell utforming tatt i vare.  

Trygg hydrogenlagring i havn

Sikker lagring av hydrogen er en utfordring i sentrale havneområder. Brødrene Aa tilfører Trøndelags-prosjektet en ny løsning via sitt nære samarbeid med den nasjonale hydrogenklyngen Ocean Hyway Cluster. Trond Strømgren, leder for forskning og utvikling i klyngen, har vært med å utvikle det banebrytende konseptet Deep Purple for lagring av hydrogen på sjøbunnen. - Konseptet gjør det mulig å lagre store mengder hydrogen i tanker på sjøbunnen og i god avstand fra f.eks. Brattøra kai. Hydrogenet blir ført til kaiterminalen via rør og fartøyene bunkrer kun den mengde hydrogen de trenger. Dermed unngår man all risiko ved lagring av hydrogen på kaiområdet, sier Trond Strømgren.